"in ere hersteld" English translation

NL

"in ere hersteld" in English

See the example sentences for the use of "in ere hersteld" in context.

Similar translations for "in ere hersteld" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
ere noun
English
ere- adjective
English
hersteld verb
English
herstellen verb

Context sentences for "in ere hersteld" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij hebben in grote lijnen de bedragen uit het voorontwerp van algemene begroting in ere hersteld.
Essentially, we have reinstated the preliminary draft budget in its entirety.
DutchMet die nieuwe wet worden de mensenrechten en de openbare aanbestedingen op milieubeschermingsgebied in ere hersteld.
This law should take due account of human rights and of the rules on environmentally-related public tenders.
DutchDe historische regio's waarin de volkeren en naties van Midden-Europa eeuwenlang hebben samengeleefd worden in ere hersteld.
The historical regions where the peoples and nations of Central Europe have lived together for centuries are being restored.
DutchDe oude begrotingspost voor natuurrampen moet dus dringend in ere hersteld worden met behulp van een aanvullende begroting.
As a matter of urgency, therefore, we must restore, within the framework of a supplementary budget, the budget line which was allocated to us for natural disasters.
DutchWaar wij voor moeten zorgen is dat de toestand weer normaal wordt, dat er opnieuw evenwicht heerst in de sport, dat fair play en ware competitie weer in ere hersteld worden.
We are keen to see order restored and balance re-established in sport and to ensure that sport as fair play and true competition regains its prestige.
DutchDienen de weldaden van cultuur niet opnieuw benadrukt en in ere hersteld te worden in een Europa dat almaar meer door bankiers en door de financiële markten bestuurd schijnt te worden?
In a Europe which seems to be increasingly controlled by bankers and stock markets, we need to recognise the true value of the benefits of cultural expression.
DutchNa een poging van het Europees Parlement om een van zijn maandelijkse vergaderperioden te schrappen, is het vergaderrooster in het arrest van 1997 op zeer duidelijke wijze in ere hersteld.
The 1997 ruling, which re-established the annual timetable after an attempt by the European Parliament to withdraw one of the monthly sittings, was perfectly clear.

Other dictionary words

Dutch
  • in ere hersteld

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.