"in ere herstellen" English translation

NL

"in ere herstellen" in English

NL in ere herstellen
volume_up
{verb} [idiom]

in ere herstellen (also: restaureren)
Laten we de waarden waarover we in ons standpunt in eerste lezing overeenstemming bereikt hadden in ere herstellen.
Let us restore the kinds of values that we asserted in the first reading position.
to restore honour
Door tegen dit amendement te stemmen wilde de UKIP de positie van de Commissie in ere herstellen, wat dus neerkomt op handhaving van de opt-out.
By voting against this amendment UKIP was seeking to restore the commission position, hence retaining opt-outs.
in ere herstellen
to restore honour

Similar translations for "in ere herstellen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
ere noun
English
ere- adjective
English
herstellen verb

Context sentences for "in ere herstellen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaardoor konden gewone, fatsoenlijke mensen nobele waarden in ere herstellen.
That enabled ordinary decent people to reinstate respectable values.
DutchLaat haar die rechten dus maar in ere herstellen!
What it should, therefore, be doing is reinstating them.
DutchWe moeten het in ere herstellen, maar deze keer met zodanig strenge regels dat we er alleen gebruik van kunnen maken bij echt zware rampen.
We should reinstate that instrument and we should make the rules tight so that only in situations where grave disasters occur will we call up this particular instrument.
DutchWanneer wij ons in Frankrijk zelf van de voogdij van Brussel bevrijd hebben, zullen wij de banden met onze broeders in Quebec, die twee eeuwen geleden doorgesneden zijn, in ere herstellen.
Once we French have freed ourselves from Brussels ' authority, we will be able to tie once again the links broken with our Quebec brothers two centuries ago.