"in evenwicht gebracht" English translation

NL

"in evenwicht gebracht" in English

EN

NL in evenwicht gebracht
volume_up
{past participle}

in evenwicht gebracht (also: vergeleken, gelijkgesteld)

Similar translations for "in evenwicht gebracht" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
evenwicht noun
gebracht verb
English
brengen verb

Context sentences for "in evenwicht gebracht" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAcht van de twaalf lidstaten van de eurozone hebben hun begroting al in evenwicht gebracht.
Eight out of twelve Member States in the euro zone have already managed to balance their budgets.
DutchOp deze manier worden de preferentiële gevolgen weer in evenwicht gebracht ten gunste van de meest noodlijdende landen.
Therefore, we are offsetting the preferential impact in favour of the countries most in need.
DutchU zegt letterlijk dat de WTO in uw ogen niet een structureel onrechtvaardig systeem is dat weer in evenwicht gebracht moet worden.
You say, and I quote, that in your view, ‘ the WTO is not a structurally unfair system that needs to be rebalanced.’
DutchDe rechten van werknemers moeten in evenwicht gebracht worden met de rechten van werkgevers; onderwijs moet gekoppeld worden aan succes.
The rights of employees must be balanced with the rights of employers; education must be connected with success.
DutchWat het verslag dat ons is voorgelegd aangaat, hoor ik tot degenen die denken dat er het een en ander in evenwicht gebracht moet worden.
With regard to the report that has been presented to us, I am one of those who believe that there are things that need to be stabilised.