"in extreme mate" English translation

NL

"in extreme mate" in English

See the example sentences for the use of "in extreme mate" in context.

Similar translations for "in extreme mate" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
extreme adjective
English
mate noun

Context sentences for "in extreme mate" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOndersteuning voor toegepaste wetenschappen, wiskunde en wetenschap of opvoeding in het algemeen namen in extreme mate toe.
Support for engineering, math and science -- education in general -- boomed.
DutchZoals u hebt aangegeven, buit Berisha de situatie in Kosovo in extreme mate uit om ook de situatie in Albanië te destabiliseren.
As you indicated, Berisha is exploiting the situation in Kosovo to the hilt in order to destabilise the situation in Albania too.
DutchIn de Global Village moeten we met elkaar deze problemen willen aanpakken, maar ons antwoord schiet in extreme mate tekort.
In the Global Village, we have to be prepared to tackle these problems together, but our response falls extremely far short of the mark.
DutchDat maakt deze landen in extreme mate afhankelijk van import en export en heeft een voor hen zeer ongunstige handelsbalans tot gevolg.
That makes these countries extremely dependent on imports and exports and results in a trade balance very unfavourable to them.
DutchWij zijn allen in extreme mate afhankelijk van olie voor het vervoer van goederen en voor ons eigen vervoer, omdat het vervoer over de weg zo overheersend is.
We are all extremely dependent upon oil for transporting goods and for moving about because road transport is so dominant.
DutchDe internationale concurrentie wordt door de prijsdumping van Korea nog steeds in extreme mate vervalst, zodat de Europese Unie nog meer aandeel op de wereldmarkt is kwijtgeraakt.
International competition is still being grossly distorted by South Korea's price dumping, meaning a further loss of world market share for the European Union.

Other dictionary words

Dutch
  • in extreme mate

Moreover, bab.la provides the English-Norwegian dictionary for more translations.