"in februari" English translation

NL

"in februari" in English

See the example sentences for the use of "in februari" in context.

Similar translations for "in februari" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
februari noun
English

Context sentences for "in februari" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTenslotte was in februari 1998 het definitieve voorstel van de Commissie beschikbaar.
The definitive, official Commission proposal was finally ready in February 1998.
DutchIn mijn eigen land zijn in februari vele fruittelers getroffen door vorstschade.
In my own country, many fruit growers were badly affected by frost damage in February.
DutchHoe dan ook zie ik ook uit naar het Witboek dat er straks in februari aankomt.
I also look forward to the White Paper which will be available in February.
DutchDe procedure is immers al in februari 1996 op gang gebracht en wordt nu pas afgerond.
In fact, the procedure commenced in February 1996 has only now come to a conclusion.
DutchDe strategie voor 2002 die wij in februari hebben uitgewerkt bevatte zes prioriteiten.
The annual strategy we drew up last February revolved around six priorities.
DutchIk ben erg benieuwd of in februari die richting ook gekozen zal worden.
I am very curious as to whether that is the path that will be chosen in February.
DutchWij doen dat met spoed en kunnen de kwestie in februari op de agenda plaatsen.
We are proceeding with urgency and we will be able to have it on the agenda in February.
DutchZo zullen in februari en maart dus deze twee voorwaarden worden gesteld.
Therefore, these two conditions are going to be set out in February and March.
DutchHet eerste referendum zal in februari 2005 in mijn eigen land, Spanje, worden gehouden.
My home country, Spain, will be the first to hold its referendum, in February 2005.
DutchIn de vergaderperiode van februari werd besloten het vragenuur te schrappen.
During the February part-session, it was decided to cancel Question Time.
DutchDit is een foto van Punta Tombo in februari die alle pinguïns langs het strand toont.
This is a picture at Punta Tombo in February showing all the penguins along the beach.
DutchDaarnaast hebben de EU-missiehoofden in Jakarta februari jongstleden Papoea bezocht.
EU Heads of Mission in Jakarta also visited Papua in February this year.
DutchIk breng nu het voorstel tot uitstel van de stemming tot februari in stemming.
We shall now vote on the proposal to postpone the vote until February.
DutchMijnheer de Voorzitter, in februari 1787 kwam in Philadelphia ook een conventie bijeen.
Mr President, in February 1787, a previous convention met in Philadelphia.
DutchBij TED hier in februari benam hun passie en talent ons gewoon de adem.
And at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.
DutchDe Commissie is voornemens haar voorstel voor een actieplan in februari 2005 goed te keuren.
The Commission intends to adopt its proposal for an action plan in February 2005.
DutchDe volgende dialoog, op 25 februari in Lissabon, vormt een belangrijke test.
The next dialogue in Lisbon on 25 February will be an important test.
DutchIn februari wordt in Lausanne een wereldconferentie van het IOC over dit probleem gehouden.
In February a World IOC Conference will be held on this problem in Lausanne.
DutchIn februari zal commissaris Kinnock een voorstel doen voor een hervorming van de Commissie.
In February, Mr Kinnock will be submitting a proposal for a reform of the Commission.
DutchDe Spaanse autoriteiten hebben in februari 2004 informatie verstrekt over deze ontwikkelingen.
The Spanish authorities provided information on these developments in February 2004.

Other dictionary words

Dutch
  • in februari

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hindi dictionary.