"in functie zijn" English translation

NL

"in functie zijn" in English

See the example sentences for the use of "in functie zijn" in context.

Similar translations for "in functie zijn" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
functie noun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in functie zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe zullen worden opgezadeld met beleidsmaatregelen die zijn bedacht door mensen die niet eens meer in functie zijn!
We will be lumbered with policies framed by people who are not even in office any more!
DutchAls de Commissie voor zichzelf dezelfde normen zou hanteren als in dit geval bij de FIME is gebeurd, zou zij al lang niet meer in functie zijn.
If the Commission applied to itself the standards it applied to the FIME in this case, it would have been out of office long ago.
DutchDie brief was getekend door één staatshoofd - president Chirac - en vijf premiers: Balkenende, Blair, Persson, Schröder en Schüssel, waarvan er vier, helaas, nog in functie zijn.
It bore the signatures of one head of state – President Chirac – and five prime ministers: Balkenende, Blair, Persson, Schröder and Schüssel, four of whom, alas, are still in office today.
DutchDe leden van de Commissie die op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in functie zijn, blijven in functie tot het eind van hun ambtstermijn.
The members of the Commission in office on the date of entry into force of the Treaty establishing a Constitution for Europe shall remain in office until the end of their term of office.

Other dictionary words

Dutch
  • in functie zijn

In the English-Italian dictionary you will find more translations.