"in gang hebben gezet" English translation

NL

"in gang hebben gezet" in English

See the example sentences for the use of "in gang hebben gezet" in context.

Similar translations for "in gang hebben gezet" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun
hebben verb
gezet adjective
zetten verb

Context sentences for "in gang hebben gezet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOp termijn zal blijken of het dezelfde revolutie is, dan wel of een aantal regenten een ander proces in gang hebben gezet.
Time will tell whether the revolution is the same, or whether a number of leaders have brought another process in motion.
DutchIk ben de heer Watson en de collega's van de liberale fractie zeer erkentelijk voor het stellen van de vragen die dit debat in gang hebben gezet.
I am very grateful to Mr Watson and to the Liberal colleagues who put forward the questions which promote this debate today.
DutchHet actieplan tussen de Europese Unie en Moldavië, dat wij recentelijk in gang hebben gezet, is een goed instrument om deze betrekkingen te bevorderen.
The action plan between the European Union and Moldova that we have recently implemented is a good instrument for moving these relations forward.
DutchIk hoef u niet in herinnering te brengen wat wij al jarenlang doen met onze ACS-partners en wat wij met onze mediterrane partners in gang hebben gezet.
I do not need to remind you of what we have already achieved, over a period of very many years, with our ACP partners or of what we initiated with our Mediterranean partners.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang hebben gezet

Translations into more languages in the bab.la Swahili-English dictionary.