"in gang worden gezet" English translation

NL

"in gang worden gezet" in English

See the example sentences for the use of "in gang worden gezet" in context.

Similar translations for "in gang worden gezet" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun
worden verb
gezet adjective
zetten verb

Context sentences for "in gang worden gezet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAls laatste moet er voor komend jaar een nieuwe dialoog over landbouw in gang worden gezet.
Finally, we must have a new dialogue on agriculture for next year.
DutchMet andere woorden, voor de volgende steunperiode moet het tijdschema gewoonweg eerder in gang worden gezet.
In other words, we must simply set an earlier timetable for the next support period.
DutchDe uitbreiding zal in Helsinki vaste vorm aannemen, in gang worden gezet en zal het gezicht van Europa volledig veranderen.
At Helsinki, enlargement will take root, get going and completely change Europe's appearance.
DutchUiteraard zullen er aan de hand van de conclusies van de Raad van 8 november in 2006 nieuwe initiatieven in gang worden gezet.
The Council conclusions of 8 November will, of course, be followed by further steps in 2006.
DutchIndien belastend materiaal wordt gevonden, zullen uiteraard de desbetreffende procedures in gang worden gezet.
Should incriminating evidence emerge, it goes without saying that the relevant procedures would be implemented.
DutchDe Tampere II-agenda moet in gang worden gezet.
The Tampere II agenda must be set in progress.
DutchMomenteel hebben wij inbreukprocedures lopen tegen 15 lidstaten en er zullen meer procedures in gang worden gezet.
We are currently taking proceedings against seven of the 15 Member States, and further proceedings will be brought.
DutchAls ALTENER II niet meer voldoet moeten er andere programma's in gang worden gezet, maar er moet vooral meer geld beschikbaar worden gesteld.
If ALTENER II is no longer sufficient other programmes must be launched and more substantial sums of money made available.
DutchOok zetten we ons in voor een langetermijnstrategie waarmee alle beleidsvormen en maatregelen ten behoeve van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in gang worden gezet.
We are committed also to a long-term strategy of mobilizing all the policies and measures to achieve equality between women and men.
DutchIk wil de Europese Commissie dan ook vragen om mensenrechtennormen op te nemen in alle steun- en samenwerkingsprogramma's die door de Europese Unie in gang worden gezet.
I would ask the European Commission to take into consideration standards of human rights in all the aid schemes and cooperation schemes that the European Union puts into effect.
DutchIn geen enkel land in de wereld kan vanuit het niets een ontwikkeling in de richting van democratie in gang worden gezet met behulp van de instrumenten waarnaar de Commissie verwijst.
It would be impossible to promote the start of democratic transformations in any country in the world by means of the instruments to which the Commissioner refers.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang worden gezet

Even more translations in the English-German dictionary by bab.la.