"in gang zijn" English translation

NL

"in gang zijn" in English

See the example sentences for the use of "in gang zijn" in context.

Similar translations for "in gang zijn" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gang noun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in gang zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe hervormingen die tot nu toe in gang zijn gezet, verlopen echter nogal traag.
However, the reform process embarked upon so far sometimes feels a bit slow.
DutchDit is een waardige voortzetting van de hervormingen die in gang zijn gezet door de vorige commissaris, de heer Fischler.
This is a worthy continuation of the reform initiated by the previous commissioner, Mr Franz Fischler.
DutchZijn de eerste resultaten al bekend van de maatregelen die vorig jaar in de verschillende gebieden in gang zijn gezet?
Last year, measures were introduced in the individual locations; do you have as yet any initial findings relating to them?
DutchIk heb zo mijn vermoedens waarom in bepaalde lidstaten bepaalde discussies op basis van bepaalde achtergrondinformatie in gang zijn gezet.
I have my own hunches as to why, certain discussions have been launched in certain Member States and using certain documents.
DutchDankzij de al voltooide voorbereidingen en de voorbereidingen die nog in gang zijn, lijkt Slovenië op dit moment gunstig geplaatst voor de toetreding tot de Europese Gemeenschap.
Considering the preparations which have been made or are currently being completed, Slovenia seems well prepared for integration into the European Community.
DutchDames en heren, het verslag dat u gaat aannemen vormt een belangrijke en sterke prikkel voor de krachten die in gang zijn gezet met de toepassing van een echt Europees ruimtevaartbeleid.
Ladies and gentlemen, the report that you are going to adopt represents a substantial and powerful boost for the efforts to implement an authentic European Space Policy.

Other dictionary words

Dutch
  • in gang zijn

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Czech-English dictionary.