"in gebreke" English translation

NL

"in gebreke" in English

See the example sentences for the use of "in gebreke" in context.

Similar translations for "in gebreke" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebrek noun

Context sentences for "in gebreke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZe blijven volkomen in gebreke met betrekking tot de Europese richtlijnen.
They have completely failed to meet the requirements of the European directives.
DutchWij blijven met onze spoedhulp voor Bosnië-Herzegowina volkomen in gebreke.
We have fallen badly behind with our emergency aid for Bosnia-Herzegovina.
DutchDegenen die op dit punt in gebreke blijven, beginnen zich al minder op hun gemak te voelen.
Those who are doing nothing about it are beginning to have a guilty conscience.
DutchTegen lidstaten die in gebreke zijn gebleven, heeft de Commissie een procedure ingesteld.
The Commission has opened infringement proceedings against Member States in default.
DutchOp die manier werden goede projecten stopgezet omdat de Commissie in gebreke was gebleven.
In this way, good projects have paid the penalty for the failures of the Commission.
DutchNiettemin blijven ondernemingen vaak nog in gebreke op het stuk van tijdige informatie.
It is still often the case, though, that not enough information is provided soon enough.
DutchDe internationale gemeenschap blijft totaal in gebreke, de Verenigde Naties treden niet op.
The international community is invisible, the United Nations refuses to act.
DutchArtikel 19 van het Verdrag is wat dit betreft vaak ernstig in gebreke gebleven.
Article 19 of the Treaty on European Union has often proved very unsatisfactory in this regard.
DutchMaar ook de Commissie is in gebreke gebleven, en dat is ernstig, mijnheer de Voorzitter.
But the Commission too has failed in its duty, and that is a serious matter, Mr President.
DutchAls een vlaggenstaat in gebreke blijft dan moet de havenstaat meer verantwoordelijkheid krijgen.
If a flag state defaults, then the port state must be given increased responsibility.
DutchDe lidstaten blijven hier echter in gebreke, niet de Commissie.
It is not the Commission that is dragging its feet, but the Member States.
DutchAls de Raad van ministers dan in gebreke blijft, zal hij zich in het openbaar moeten verantwoorden.
If the Council then fails to do so, it will have to account for its actions in public.
DutchHelaas heeft het goede gedrag van de ene groep te lijden onder het in gebreke blijven van de andere.
The good behaviour of some is unfortunately suffering from the backsliding of others.
DutchMen heeft altijd maatregelen om lidstaten in gebreke te stellen.
There are always measures in place to declare Member States in breach.
DutchWe leveren kritiek als ze iets doen, maar we leveren ook kritiek als ze in gebreke blijven iets te ondernemen.
We criticise them when they do something and we criticise them when they do not.
DutchVanuit dat oogpunt blijven we wel wat in gebreke: dit geldt voor de Raad, de Commissie en het Parlement.
Here we are found wanting: the Council, the Commission and Parliament too.
DutchDe Raad blijft wat dat betreft op belangrijke aspecten in gebreke.
We can see crucial deficits on the part of the Council here.
DutchDe politie en het leger zijn op spectaculaire wijze in gebreke gebleven de regering te beschermen en te verdedigen.
The police and the military singularly failed to protect and defend the government.
DutchDe richtlijn blijft wat dit betreft dan ook in gebreke.
There is inadequate provision for it in the Directive as a result.
DutchNu de socialisten in gebreke blijven, is alles weer bij het oude.
Now the socialists are failing, it is business as usual.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebreke

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.