"in gebreke blijven" English translation

NL

"in gebreke blijven" in English

NL in gebreke blijven
volume_up
{verb}

in gebreke blijven (also: falen, nalaten, verzuimen, niet verschijnen)

Similar translations for "in gebreke blijven" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebrek noun
blijven verb

Context sentences for "in gebreke blijven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDegenen die op dit punt in gebreke blijven, beginnen zich al minder op hun gemak te voelen.
Those who are doing nothing about it are beginning to have a guilty conscience.
DutchHelaas heeft het goede gedrag van de ene groep te lijden onder het in gebreke blijven van de andere.
The good behaviour of some is unfortunately suffering from the backsliding of others.
DutchWe leveren kritiek als ze iets doen, maar we leveren ook kritiek als ze in gebreke blijven iets te ondernemen.
We criticise them when they do something and we criticise them when they do not.
DutchNu de socialisten in gebreke blijven, is alles weer bij het oude.
Now the socialists are failing, it is business as usual.
DutchHet komt immers steeds vaker voor dat in weerwil van Europese en internationale regelgeving de lidstaten in gebreke blijven bij de toepassing.
Indeed, even though there is European or international legislation in this area, the Member States fail to apply it properly.
DutchTerecht roept uw rapporteur de commissie op tot meer activisme richting het Hof van Justitie wanneer lid-staten duidelijk in gebreke blijven.
Your rapporteur is right to advocate greater readiness to take things to the Court of Justice when Member States are clearly at fault.
DutchWanneer instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen echter in gebreke blijven, biedt de staat geen enkele financiële garantie of tussenkomst.
By contrast, if occupational pension funds are unable to meet their liabilities, there is no financial intervention or guarantee by the state.
DutchIk hoop dat de voorgenomen gerechtelijke actie van de Voorzitter bij het Hof van Justitie wegens het in gebreke blijven van de Commissie wat dit betreft, snel verloopt en succes zal hebben.
I hope the President's proposed legal challenge to the Court of Justice over the Commission's failure to act is swift and successful.
DutchAls de Commissie en de Raad in dezen verder in gebreke blijven, dan moeten de politieke krachten van de Unie deze maatschappelijke discussie nu al aan de gang beginnen te brengen.
If the Commission and the Council continue to fail to tackle this task, the political forces in this Union will simply have to begin here and now to get a social debate under way.
DutchHet verslag is verder nogal kritisch met betrekking tot het feit dat de lidstaten zo vaak in gebreke blijven vangsten, schendingen van de wetgeving en andere relevante informatie door te geven.
The report is, nevertheless, quite critical of Member States ' failure to comply with the notification of catches, infringements and other information relating to the CFP.