"in gebreke is" English translation

NL

"in gebreke is" in English

See the example sentences for the use of "in gebreke is" in context.

Similar translations for "in gebreke is" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebrek noun
is verb
English
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in gebreke is" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWe moeten geen overeenkomsten hernieuwen als de derde partij met betrekking tot haar deel van de afspraak in gebreke is gebleven.
We should not be seen to be renewing agreements where the third party has not fulfilled their side of the bargain.
DutchIk wil de Commissie er ook niet opnieuw van beschuldigen dat zij bij de onderhandelingen in gebreke is gebleven of dat zij Marokko niet snel genoeg onder druk heeft gezet.
Nor do I want to blame the Commission again for its lack of success in the negotiations or for the delay in beginning to put pressure on Morocco.
DutchIk ben dan ook verontwaardigd over berichten dat de Commissie Gibraltar tot op zekere hoogte verantwoordelijk zou willen stellen, omdat men daar in gebreke is gebleven het schip te inspecteren.
That is why I am dismayed by the reports that the Commissioner is suggesting Gibraltar was in some way responsible because it failed to inspect the ship.
DutchIk ben ook blij met het antwoord dat hij gegeven heeft, namelijk dat Spanje in gebreke is gesteld door de Europese Commissie voor het niet correct naleven van de richtlijn voor overheidsbestedingen.
I am also pleased with the reply he has given, namely that the Commission has declared Spain to be in default by reason of inadequate compliance with the directive on government spending.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebreke is

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.