"in gebreke zijn" English translation

NL

"in gebreke zijn" in English

See the example sentences for the use of "in gebreke zijn" in context.

Similar translations for "in gebreke zijn" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebrek noun
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in gebreke zijn" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTegen lidstaten die in gebreke zijn gebleven, heeft de Commissie een procedure ingesteld.
The Commission has opened infringement proceedings against Member States in default.
DutchWelnu, als volksvertegenwoordiger zeg ik dat de regeringen van de Europese Unie in gebreke zijn op dit punt.
As a representative of the people, I think that the national governments are at fault here.
DutchIk ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om positieve druk uit te oefenen op lidstaten die nog in gebreke zijn gebleven.
And I am convinced that it is the only way to exert positive pressure on countries that lag behind.
DutchHet is jammer dat de rapporteur niet aangeeft welke lidstaten in gebreke zijn gebleven de criteria van de oriëntatieprogramma's na te leven.
Unfortunately, the rapporteur does not name the Member States that have failed to meet the MAGP objectives.
DutchHet feit dat wij op één aspect van een goedgekeurd veiligheidssysteem in gebreke zijn gebleven, heeft tot een aanzienlijk verlies aan vertrouwen geleid ten opzichte van BNFL als geheel
Failure to comply in one aspect of an accredited quality system has led to a major loss in confidence in BNFL overall. "
DutchGelet op de gevoeligheid van de kwestie moet aan het Bureau, het Parlement en de Conferentie van voorzitters uitvoerig worden verklaard waarom de diensten in gebreke zijn gebleven.
Given the sensitivity, the Bureau, the House and the Conference of Presidents should be given a detailed account of this breakdown in the system.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebreke zijn

Translations into more languages in the bab.la Italian-English dictionary.