"in gebruik is" English translation

NL

"in gebruik is" in English

See the example sentences for the use of "in gebruik is" in context.

Similar translations for "in gebruik is" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebruik noun
gebruiken verb
is verb
English
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun

Context sentences for "in gebruik is" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar gezien het verouderde systeem dat momenteel in gebruik is, is het nog een wonder dat het fraudepeil zo laag is.
However, given the antiquated system in use it is a miracle that the level of fraud is so low.
DutchHet aandeel daarvan zal in 2008, wanneer het Europese Galileo-systeem in gebruik is genomen, al behoorlijk groot zijn.
There will be a significant proportion of them by 2008 when the European Galileo system becomes operational.
DutchHier is er een die momenteel in gebruik is.
Here's one of them that we have up now.
DutchHet gaat er echter niet alleen om wat men met het afgedankte materiaal doet, maar ook wat men ermee doet als het nog in gebruik is.
However, it is of course not only a question of what happens to the material when it is worn out but also of what happens to it while it is in use.
DutchAls de Commissie over de informatie beschikt dat een additief niet meer in gebruik is, stelt zij voor om de stof van de lijst met goedgekeurde additieven af te voeren.
When the Commission has the information that an additive is no longer used, it proposes the withdrawal of the substance from the positive list.
DutchDe richtlijn zal gelden voor ongevallen waarbij ingezetenen van een lidstaat zijn betrokken en die plaatsvinden op EU-grondgebied of in een derde land waar de groene kaart in gebruik is.
The directive will apply to accidents involving nationals of a Member State of the Union on Union territory or in any third country operating the Green Card system.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebruik is

In the English-Arabic dictionary you will find more translations.