"in gebruik wordt genomen" English translation

NL

"in gebruik wordt genomen" in English

See the example sentences for the use of "in gebruik wordt genomen" in context.

Similar translations for "in gebruik wordt genomen" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebruik noun
gebruiken verb
worden verb
genomen verb
English
nemen verb

Context sentences for "in gebruik wordt genomen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen goed uitgangspunt daarvoor is de nieuwe tachograaf, die vanaf 2000 in gebruik wordt genomen.
A first means of ensuring this is the new tachograph that will apply from the year 2000.
DutchNieuwe arbeidsplaatsen ontstaan daar waar de nieuwe technologie als eerste in gebruik wordt genomen.
New jobs will be created where the new technology is first introduced.
DutchWe zouden ons zelfs drie Eurofighters per jaar kunnen veroorloven, mocht dat toestel ooit echt in gebruik wordt genomen.
We could even pay for three Eurofighters a year, if they ever reach squadron service.
DutchEr is 40 miljoen euro bijgedragen aan de wederopbouw van de Sloboda-brug, die in oktober weer in gebruik wordt genomen.
A contribution of EUR 40 million was made to the reconstruction of the Sloboda Bridge, which will be opened in October.
DutchWij verzoeken om dat in te voeren op het moment waarop het gecomputeriseerde systeem voor douanevervoer in gebruik wordt genomen.
We ask for that to be introduced when the computerised monitoring system for Community transit comes into place.
DutchDeze richtlijn heeft echter alleen betrekking op de eerste keer dat de auto in gebruik wordt genomen, voorafgaand aan de registratie in een lidstaat.
However, this directive governs solely the initial entry into service of the car before its registration in the fleet of one Member State.
DutchIk hoop van harte dat deze praktische zaken, die lastig zijn voor de consumenten, worden opgelost voordat de euro echt in gebruik wordt genomen.
I genuinely hope that these practical matters, which are a thorny subject for consumers, are attended to before the euro comes into proper circulation.
DutchWe moeten investeren in energie uit niet-fossiele brandstoffen, zodat het broeikaseffect geen onherstelbare schade kan aanrichten, voordat de fusie-energie in gebruik wordt genomen.
To stop the greenhouse effect from ultimately causing irreparable damage before the introduction of fusion energy, we must invest in the production of energy from sources other than fossil fuels.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebruik wordt genomen

Moreover, bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.