"in gebruik zijnde" English translation

NL

"in gebruik zijnde" in English

See the example sentences for the use of "in gebruik zijnde" in context.

Similar translations for "in gebruik zijnde" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gebruik noun
gebruiken verb
zijnde adverb
English

Context sentences for "in gebruik zijnde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn het verslag wordt tevens een andere controleprocedure voor in gebruik zijnde voertuigen voorgesteld.
The report proposes another procedure for the control of motor vehicles in use.
DutchTenslotte is er nog de kwestie inzake de toekomst van de nog in gebruik zijnde installaties, waar mevrouw Plooij-Van Gorsel terecht op inging.
Finally, we are left with the legitimate question of what is to become of the installations that are still operating.
DutchDe volgende doelstelling moet zijn dat de nu in behandeling zijnde criteria na een bepaalde overgangsfase ook gaan gelden voor de al in gebruik zijnde voertuigen.
The next goal must be to extend these requirements now under discussion to cover equipment already being used over a given period of transition.
DutchHet verslag legt de lidstaten evenmin een verandering van de bestaande regels op, waardoor nu in gebruik zijnde bussen aangepast zouden moeten worden.
Neither does the report make any mention of compelling Member States to change their current regulations to make buses that are now in service undergo alterations.
DutchIn het verslag wordt geconstateerd dat de in gebruik zijnde landbouwgrond in drie landen met ongeveer 0, 95-1, 35 % verminderde en in andere landen met nog geringere percentages.
The report states that agricultural land has been reduced in three countries by around 0.95 % to 1.35 %, and in other countries the amount is noticeably less.

Other dictionary words

Dutch
  • in gebruik zijnde

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.