"in gedachte" English translation

NL

"in gedachte" in English

See the example sentences for the use of "in gedachte" in context.

Similar translations for "in gedachte" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gedachte noun

Context sentences for "in gedachte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk hoop dat wij bij het ontwikkelen van de samenwerking ook hen in gedachte houden.
I hope we can bear them too in mind in developing the co-operation I have referred to.
DutchWij geloven niet in de gedachte dat de sociale kant van de zaak vanzelf wel zal volgen.
We do not subscribe to the idea that the social aspect will simply follow on later.
DutchDeze ontsporing brengt immers de Europese gedachte zelf in diskrediet.
The Member States in the Council must forcibly regain control of the Commission.
DutchDe mensen die deze gedachte in praktijk brengen, moeten dat elan kunnen geven.
The personalities who translate this idea into practice must be in a position to do this.
DutchEn die droefheid kreeg echt vorm in één gedachte, ik had maar één wens.
And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing.
DutchMet dat in gedachte, publiceerden we het en zeiden, "Luister, we zijn sceptisch hierover.
So under that basis, we put it out and said, "Look, we're skeptical about this thing.
DutchStudenten die eraan deelnemen brengen de Europese gedachte in praktijk.
Those students who embark on these schemes are putting the European ideal into effect.
DutchMaar, het moet toch eens worden gezegd, het is niet de Europese gedachte die in het geding is.
But I must remind you that it is not the European idea that is at issue here.
DutchZe waren niet alleen enthousiast, maar hielden vooral in gedachte dat ze er waren om ons te helpen.
Not only were they enthusiastic, they kept thinking they're there to help us.
DutchIk zal dit in gedachte houden en zijn standpunt overbrengen aan het College van commissarissen.
I will make sure I remember it and convey his opinion to the Members of the Commission.
DutchDat is de centrale gedachte in de meeste pogingen om de resultaten van de Conventie te veranderen.
This is the central idea of most of the attempts to change the outcome of the Convention.
DutchMinder tevreden ben ik met de in paragraaf 2 vermelde gedachte dat overheidssteun niet mag stijgen.
I am less pleased with the idea expressed in paragraph 2 that state aid should not go up.
DutchMet die gedachte in het achterhoofd moeten programma's voor het MKB vorm gegeven worden.
Programmes for SMEs must be shaped with that idea in mind.
DutchGoya heeft deze gedachte in een van zijn werken verwoord: " De slaap der rede brengt monsters voort ".
And as in Goya's painting, 'the illusion of reason produces monsters '.
DutchDe olympische gedachte is in deze zaak niet genoeg.
On this issue, the Olympic spirit is not enough; simply joining in is not on.
DutchDit zouden we in gedachte moeten houden en onze belangstelling voor San Marino moet hierop afgestemd worden.
We should bear this in mind and give San Marino the attention it deserves.
DutchIk ben erg blij dat u de gedachte in elk geval overwogen hebt.
I am very pleased that at least you have taken note of the idea.
DutchIk feliciteer u vanuit mijn geloof en vertrouwen in de Europese gedachte van samenwerking en associatie.
It is your and our common European day of celebration, and I offer you my sincere congratulations.
DutchDaarom hadden we tijd nodig om dit idee verder uit te werken, om die gedachte in de praktijk te kunnen brengen.
That is why we needed breathing space to work on this idea so that it could be implemented.
DutchZelfs de meest radicale voorstanders van de " baas-in-eigen-buik " -gedachte zullen niet daadwerkelijk pleiten voor abortus.
Not even the most radical pro-choice supporters are actively advocating abortion.

Other dictionary words

Dutch
  • in gedachte

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.