"in gedachten" English translation

NL

"in gedachten" in English

See the example sentences for the use of "in gedachten" in context.

Similar translations for "in gedachten" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gedenken verb

Context sentences for "in gedachten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchEen van de fundamentele gedachten in de Europese Unie is het subsidiariteitsbeginsel.
One of the fundamental principles of the European Union is that of subsidiarity.
DutchIk heb zojuist gezegd, dat u in gedachten al aanwezig was, en ik ga nu verder.
I was just saying that you were with us in spirit, and I shall now continue.
DutchDe tekeningen zijn hier in zwart en wit maar in mijn gedachten hebben ze kleuren.
The sketches are in black and white here, but in my mind they have colors.
DutchBij de discussie over deze kwesties moet dit in gedachten worden gehouden.
This is something which we must bear in mind when we are discussing these issues.
DutchMisschien kan dit in gedachten worden gehouden voor de volgende GMO-onderhandelingen?
Perhaps we should consider this in time for the forthcoming WTO negotiations.
DutchIk verzoek u daarom deze overwegingen morgen bij de stemming in gedachten te houden.
I would therefore ask you to bear these considerations in mind when you vote tomorrow.
DutchMet het verleden in gedachten, moeten we vooral ook naar de toekomst kijken.
While remembering the past, though, we must above all look to the future.
DutchWaarom zou president Bush, met dit alles in gedachten, dit irrationele besluit nemen?
Knowing all this, why would President Bush take this irrational decision?
DutchMet dit verschijnsel in gedachten zou de Raad aan het echte Europa moeten werken.
The Council ought to think about this and work towards a real Europe.
DutchIk heb bijvoorbeeld mijn voortreffelijke kiezer, de heer Peter Thomas, in gedachten.
I have in mind, for instance, my excellent constituent, Mr Peter Thomas.
DutchDat is hetgeen de co-rapporteur en ik bij dit verslag in gedachten hebben gehouden.
My co-rapporteur and I have kept this very much in mind in our report.
DutchDe regelgeving voor voertuigen op de weg is niet geschreven met een vliegtuig in gedachten.
The regulations for vehicles on the road weren't written with an airplane in mind.
DutchDaarom steun ik ten zeerste de gedachten in de mededeling van de Commissie.
For this reason I strongly support the ideas contained in the Commission's communication.
DutchEen gegeven dat de komende jaren nog in de gedachten van mensen zal voortleven.
A record that will live on in people´s memories for years to come.
DutchMet het ene item in gedachten, springt het brein direct naar het volgende item.
With one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
DutchMet de grenswaarde voor zaden die u in gedachten hebt, is deze limiet niet haalbaar!
With your planned limit value for seed, this value is not achievable.
DutchDat moeten wij in gedachten houden als wij naar grote delen van het beleid van de Raad kijken.
That has to be borne in mind when considering large areas of the Council's policy.
DutchMet dit in gedachten, mijnheer de Voorzitter, wens ik u van harte succes.
That is our common task, and in that, Mr President, I wish you success with all my heart.
DutchDit is niet de Europese Unie die ik in gedachten had toen mijn land er lid van werd.
This is not the European Union that I thought my nation had joined.

Other dictionary words

Dutch
  • in gedachten

Have a look at the English-Indonesian dictionary by bab.la.