"in gedachten hebben" English translation

NL

"in gedachten hebben" in English

volume_up
in gedachten hebben {vb}

NL in gedachten hebben
volume_up
{verb}

in gedachten hebben
Het is precies dit soort beleid dat wij in gedachten hebben als we u201Cneeu201D zeggen tegen het liberale Europa.
It is exactly this kind of policy that we have in mind when we say ‘ no ’ to liberal Europe.
to have in mind
Wat wij in gedachten hebben is een verbeterde mobiliteit op professioneel en regionaal vlak en een grotere efficiëntie van de dienstverlening op het gebied van de werkgelegenheid.
What we have in mind is an improvement in occupational and regional mobility and the efficiency of employment services.

Similar translations for "in gedachten hebben" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gedenken verb
hebben verb

Context sentences for "in gedachten hebben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat is hetgeen de co-rapporteur en ik bij dit verslag in gedachten hebben gehouden.
My co-rapporteur and I have kept this very much in mind in our report.
DutchHier ziet u een model van zo'n etiket, zoals wij dat voor de toekomst in gedachten hebben.
This is a mock-up of how one of these labels will look in future.
DutchSommige lidstaten denken zelfs vooruit en doen nu al wat wij voor de toekomst in gedachten hebben: een gezonde competitie voor de keuze van de beste stad.
There are even some Member States already doing what we want for the future: healthy competition in order to choose the best city.
DutchWe moeten echter altijd de bevoegde autoriteiten in gedachten hebben, want de regelgevende instanties hoeven niet altijd de bevoegde autoriteiten te zijn.
By this, we should always mean the competent authorities - for it is not always necessarily the regulatory authorities that are competent.
DutchHet stelsel dat wij in gedachten hebben voor het personeel van de EU-instellingen is grotendeels een kopie van het stelsel dat momenteel van kracht is in de OESO.
The system envisaged for the staff of the European Union institutions largely replicates the system currently employed in the OECD.