"in geen enkele verhouding" English translation

NL

"in geen enkele verhouding" in English

See the example sentences for the use of "in geen enkele verhouding" in context.

Similar translations for "in geen enkele verhouding" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
enkele adjective
English
enkele numeral
English
verhouding noun
géén adverb
English

Context sentences for "in geen enkele verhouding" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDie stijging staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot de bevolkingsgroei in het land.
This is an increase which is out of all proportion with the demographic development of the country.
DutchDat staat toch in geen enkele verhouding met waar het hier om draait.
I see that is quite disproportionate to the matter in hand.
DutchZo staat mijn korte interventie hier ook in geen enkele verhouding tot de langdurige en hechte betrekkingen die ik ons toewens.
The brevity of my address will likewise bear no relation to what I hope will be a long and enduring relationship.
DutchIk moet echter zeggen dat de voorstellen waar de heer Vatanen mee komt, in geen enkele verhouding staan tot de omvang van het probleem.
Indeed, I have to say that the proposals produced by Mr Vatanen really have no bearing on the extent of the problem.
DutchDe vervuiler betaalde namelijk tot nu toe een lichte boete die in geen enkele verhouding stond tot de werkelijke schoonmaakkosten van een locatie.
The polluter has paid a small fine which never bears any resemblance to the actual clear-up costs of a site.
DutchHet is immers niet ondenkbaar dat een lidstaat enerzijds een minieme bijdrage levert, maar anderzijds bedragen ontvangt die in geen enkele verhouding staan tot haar investering.
It could be the case that, having invested a small amount, a particular Member State is in receipt of benefits out of all proportion to its initial investment.
DutchZoals wij al zeiden, staat die uitbreiding, door de politieke symboliek en door de sociale, economische en handelsbelangen die spelen, in geen enkele verhouding tot voorgaande uitbreidingen.
As we have said before, as a political symbol and by virtue of its social, economic and commercial implications, this enlargement goes immeasurably further than the preceding ones.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen enkele verhouding

Moreover, bab.la provides the English-Finnish dictionary for more translations.