"in geen van de" English translation

NL

"in geen van de" in English

See the example sentences for the use of "in geen van de" in context.

Similar translations for "in geen van de" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
van adverb
English
van preposition
de article
English
géén adverb
English

Context sentences for "in geen van de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit is erg belangrijk omdat dit inzicht in geen van de aparte Wikipedia-pagina's zat.
So this is really important because this is an insight that was not contained within any one Wikipedia page.
DutchEr wordt gesproken van het democratisch tekort maar in geen van de voorstellen wordt dit probleem aangepakt.
There is talk of lack of democracy, but none of the proposals addresses it.
DutchDe proef werd met succes doorstaan: in geen van de deelnemende landen lagen de wachttijden hoger dan in normale omstandigheden.
The test was conclusive and in all participating States, queues were of normal length.
DutchIn geen van de documenten die ik u heb genoemd, staat ook maar iets over concrete zaken die u wilt gaan doen.
None of the documents which I mentioned to you include anything about what specifically you are going to do.
DutchZe speelt in geen van de crises een rol.
It carries no weight in any of these crises.
DutchWaarom is in geen van de Europese media aandacht besteed aan de vele ernstige debatarrangementen naar aanleiding van de Top van Göteborg?
Why, in general, have no European media covered the many serious debates arranged in connection with the Göteborg Summit?
DutchZij willen dat in geen van de lidstaten en in geen enkele vorm, plantaardige vetten worden toegevoegd aan een product dat de naam chocolade draagt.
They do not want to see the addition of vegetable fats anywhere, in any Member State, in any form, for anything called chocolate.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen van de

More translations in the English-Norwegian dictionary.