"in geen verhouding staan tot" English translation

NL

"in geen verhouding staan tot" in English

See the example sentences for the use of "in geen verhouding staan tot" in context.

Similar translations for "in geen verhouding staan tot" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geen adverb
English
geen pronoun
geen numeral
English
verhouding noun
staan verb
tot preposition
géén adverb
English

Context sentences for "in geen verhouding staan tot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOmdat de aan elektronische handtekeningen verbonden kosten in geen verhouding staan tot de besparingen die hier gerealiseerd kunnen worden.
While it is true that electronic signatures come at a cost, this is relatively insignificant compared to the potential savings.
DutchIk vind dit in geen verhouding staan tot de ernst van de problemen en vind dat het geld dat waarschijnlijk met deze onderneming gemoeid is, beter elders kan worden besteed.
I do not see that this is proportionate to the issues and that the funds likely to be used in this venture would be better used elsewhere.
DutchHet goedkeuren van deze twee amendementen zou ernstige gevolgen hebben voor Portugal, daar de baten van die voorstellen in geen verhouding staan tot de kosten.
Adopting these two amendments would have serious repercussions for Portugal, given the disproportionate costs involved in relation to the benefits gained.
DutchMijnheer de Voorzitter, erkent de Raad dat de kosten die Ierland moet betalen voor maritieme controle in geen verhouding staan tot de grootte van ons land en onze bevolking?
Mr President, would the Council accept that the cost of maritime surveillance to Ireland is totally disproportionate to our size and population.

Other dictionary words

Dutch
  • in geen verhouding staan tot

In the Dutch-English dictionary you will find more translations.