"in geld uitgedrukt" English translation

NL

"in geld uitgedrukt" in English

See the example sentences for the use of "in geld uitgedrukt" in context.

Similar translations for "in geld uitgedrukt" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geld noun
gelden verb
uitgedrukt verb
English
uitdrukken verb

Context sentences for "in geld uitgedrukt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet aandeel in geld uitgedrukt misschien wel maar niet in de schade die wordt aangericht.
Possibly so, in monetary terms, but not in terms of the harm caused.
DutchIn geld uitgedrukt betekent deze zuinigheid meer dan 2 miljard euro.
This means a saving of more than EUR 2 billion.
DutchHet feit dat gegevens een waarde hebben die in geld uitgedrukt kan worden, is de sleutel voor verdere vooruitgang en ontwikkeling.
The fact that data has a monetary worth is the key to future progress and future development.
DutchDe rapporteur geeft de schatting dat de netto-opbrengst van ontkoppeling in geld uitgedrukt zelfs vijf miljard dollar kan zijn.
Our rapporteur estimates that the net benefit of untying could be the equivalent of as much as USD 5 billion in terms of cash.
DutchDe betalingskredieten bedragen slechts 0,99 procent van het BBP ofwel in geld uitgedrukt 11,4 miljard euro minder dan de financiële vooruitzichten.
Payment appropriations account for just 0.99 % of GDP, or, in terms of cash, EUR 11.4 billion below the financial perspective.

Other dictionary words

Dutch
  • in geld uitgedrukt

Even more translations in the English-Swedish dictionary by bab.la.