"in geslaagd" English translation

NL

"in geslaagd" in English

See the example sentences for the use of "in geslaagd" in context.

Similar translations for "in geslaagd" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
geslaagd verb
slagen verb
English

Context sentences for "in geslaagd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDie kloof bestaat en wij in Brussel zijn er niet in geslaagd hem te overbruggen.
That chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.
DutchEen team is er nu in geslaagd die waterstof-jonglerende hydrogenase na te bootsen.
And a team has now just been able to mimic that hydrogen-juggling hydrogenase.
DutchWe zijn er in geslaagd in vrede het Europese democratische model te verbreiden.
We have managed to propagate the European democratic model by peaceful means.
DutchDe Commissie is er echter niet bijzonder in geslaagd deze begroting goed te beheren.
However, the Commission has not been especially good at administering the Budget.
DutchMijn land is er nog niet in geslaagd om accuverwerkende bedrijven op te richten.
The current practice of a few Member States in this respect is strongly questionable.
DutchTegen alle verwachtingen in is zij erin geslaagd een aanvaardbaar compromis te vinden.
She has managed to piece together a sustainable compromise against all the odds.
DutchHet is er de voorbije vier jaar in geslaagd meer dan behoorlijk die taak te vervullen.
In the last four years it has managed to perform this task more than adequately.
DutchU moet toegeven dat de Commissie er niet in geslaagd is om dat element te veranderen.
You have to admit that the Commission has not been able to change this aspect.
DutchHet is goed dat we er opnieuw in geslaagd zijn hun deelname aan de PPV te voorkomen.
It is a good thing that we once again managed to keep them away from the JPA.
DutchZe zijn daar niet in geslaagd, maar toch hebben ze de ontwerpresolutie verzwakt.
They did not succeed, but they have nonetheless weakened the resolution.
DutchDe haviken zijn er met hun militaire wedloop en afschrikking evenmin in geslaagd.
Nor did the hawks manage it with their military build-up and deterrence.
DutchWe zijn er reeds in geslaagd de termijnen bij het besluitvormingsproces terug te dringen.
We have already succeeded in reducing the time it takes to come to a decision.
DutchDe rapporteurs zijn er - bijna - in geslaagd het onmogelijke mogelijk te maken.
That said, the rapporteurs have - virtually - achieved the impossible.
DutchZij hadden hun superkrachtige technieken en toch waren ze er niet in geslaagd.
They had their super-powerful technique, and they couldn't do as well.
DutchWat nog veel belangrijker was, was dat ze feitelijk geslaagd waren in hun missie.
But what was even more important was the fact that they actually accomplished their mission.
DutchIk ben er niet in geslaagd om de kiezers in kwestie tevreden te stellen; althans nog niet.
I have not been able to satisfy the constituents concerned; not at least until now.
DutchWe zijn erin geslaagd in de Raad een gunstig besluit over MEDIA te bewerkstelligen.
This paved the way for a favourable decision on MEDIA by the Council.
DutchDe Europese Unie is daar niet altijd in geslaagd, maar soms ook wel.
The EU has not always managed to do that, although of course it has sometimes.
DutchHet was onze ambitie om een breed debat op gang te brengen en daar zijn wij ook in geslaagd.
Our ambition was to launch a broad debate, and that is something we have done.
DutchGelukkig is rechts er niet in geslaagd deze accenten uit te vlakken.
The Right has attempted to remove these emphases, fortunately without success.

Other dictionary words

Dutch
  • in geslaagd

Moreover, bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.