"in gesprek" English translation

NL

"in gesprek" in English

EN

NL in gesprek
volume_up
{adjective}

in gesprek (also: actief, druk, bezig, bezet)
volume_up
busy {adj.}

Similar translations for "in gesprek" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gesprek noun

Context sentences for "in gesprek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMet behulp van de allereerste telefoon was Watson in feite in gesprek met de hemel.
Using the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.
DutchWij zijn momenteel in gesprek over de garanties die bedrijven daarbij moeten genieten.
The guarantees which companies must be given are currently under discussion.
DutchMisschien kunt u dit later in een gesprek met de commissaris regelen.
Perhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
DutchHet is raadzaam daarover met de zuidelijke mediterrane landen in gesprek te treden.
We would be well advised to discuss this matter with the southern Mediterranean countries.
DutchBelangrijk is echter dat we met een land als Iran in gesprek zijn.
However, what is important is that we have a dialogue with a country like Iran.
DutchWij zijn daarom voortdurend in gesprek met de Wereldbank, de VN en de Irakezen zelf.
We therefore have ongoing discussions with the World Bank, the UN and the Iraqis themselves.
DutchIn een conflict als dit is het dan ook belangrijk om in gesprek te blijven.
There have, therefore, to be discussions in a dispute such as this.
DutchWellicht slaagt ook de heer Hory er nog in hier een gesprek met Gil Robles te voeren.
He may also be fortunate enough to discuss them with Mr Gil-Robles.
DutchVorige week was dit onderwerp van gesprek in de werkgroep-Azië/Oceanië.
Last week this matter was discussed in the Asia-Oceania working party.
DutchHet belangrijkste is voor mij dat dit dossier nu onderwerp van gesprek in het openbaar is.
For me, what is important, indeed fundamental, is to bring this matter into the public arena.
DutchHet is bovendien verheugend vast te stellen dat beide partijen nog steeds met elkaar in gesprek zijn.
At the same time, we welcome the continued dialogue between the two parties.
DutchWij moeten ook op die zeer fundamentele basis opnieuw met elkaar in gesprek kunnen komen.
We must get back round the table on this very fundamental basis.
DutchDe manier om dat te doen is in gesprek proberen te komen met het lichaam.
The way to do that is to develop a conversation with the body.
DutchDit is ook een positief punt in verband met het gesprek dat u morgen met president Bush heeft.
We also have something to show tomorrow, when you see President Bush.
DutchDeze vraagstukken moeten onderwerp van gesprek worden in de WTO-onderhandelingen.
These issues must be included in the WTO negotiations.
DutchIk was onlangs in gesprek met de olieindustrie, en ik zei dat ze dat model maar al te goed snapten.
I was talking to the oil industry recently and I said they clearly understood that model.
DutchDe Commissie is in ieder geval bereid over deze kwestie in gesprek te gaan met de vervoerders.
In any case, the Commission is willing to enter into dialogue with the carriers on this matter.
DutchMen kan alleen maar speculeren over hetgeen in dat gesprek gezegd werd.
What the topic of conversation was, one may only speculate.
DutchGraag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
DutchWellicht kunnen wij dit thema bij elk gesprek in Rusland aan de orde stellen.
Perhaps this matter could be raised in that context!