"in gesprek met" English translation

NL

"in gesprek met" in English

See the example sentences for the use of "in gesprek met" in context.

Similar translations for "in gesprek met" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gesprek noun
met adverb
met preposition
met conjunction
English

Context sentences for "in gesprek met" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMet behulp van de allereerste telefoon was Watson in feite in gesprek met de hemel.
Using the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.
DutchWij zijn daarom voortdurend in gesprek met de Wereldbank, de VN en de Irakezen zelf.
We therefore have ongoing discussions with the World Bank, the UN and the Iraqis themselves.
DutchIk was onlangs in gesprek met de olieindustrie, en ik zei dat ze dat model maar al te goed snapten.
I was talking to the oil industry recently and I said they clearly understood that model.
DutchHij was in gesprek met een boom van een man, maar dat weerhield me niet.
He was talking to a very large man, but I didn't care. ~~~ I interrupted, and I said, "Did you say this?"
DutchLevende systemen zijn constant in gesprek met de natuur, door chemische reacties, metabolisme genaamd.
Living systems are in constant conversation with the natural world, through sets of chemical reactions called metabolism.
DutchDaarom zijn specialisten akoestiek in gesprek met mensen die doof zijn, en die deelnemen aan geluid.
And so therefore, acousticians are actually in conversation with people who are hearing impaired, and who are participators of sound.
DutchHij was in gesprek met de heer Santini en op een gegeven moment vroeg hij aan onze collega: ' Waarom mag ik van jou niet in Europa rondreizen??
Pantalone was asking Mr Santini: 'Why do you not let me move throughout Europe in your report? '
DutchHelaas is mevrouw de commissaris op dit moment in gesprek met de Raadsvoorzitter, tot wie ik ook het woord wil richten.
Unfortunately, the Commissioner is speaking at this very moment to the President-in-Office of the Council, whom I also wished to address.
DutchWe zijn nog steeds in gesprek met alle belanghebbenden om de benodigde informatie te ontvangen en toegang tot de benodigde informatie te krijgen.
We are still in discussions with all the stakeholders in order to receive and get access to the necessary information.
DutchWe zijn van mening dat de EU meer moet doen en daarom zijn we in gesprek met een aantal sleutellanden om na te gaan hoe we de samenwerking kunnen intensiveren.
We feel that the EU should do more and therefore we are talking to a number of key countries to explore how we can enhance our cooperation.
DutchDaarover zijn we in gesprek met de Regionale Adviesraad voor de noordwestelijke wateren en op 7 april staat een bijeenkomst gepland waarop we deze kwestie hopelijk met de Adviesraad kunnen doornemen.
We are discussing this with the North-Western Waters RAC, and a meeting is scheduled for 7 April when, hopefully, we will be able to discuss this matter with the North-Western Waters RAC.

Other dictionary words

Dutch
  • in gesprek met

In the Indonesian-English dictionary you will find more translations.