"in gesprekken" English translation

NL

"in gesprekken" in English

See the example sentences for the use of "in gesprekken" in context.

Similar translations for "in gesprekken" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
gesprek noun

Context sentences for "in gesprekken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarop heb ik tijdens de gesprekken in Turkije ook nadrukkelijk aangedrongen.
I also expressly insisted upon this in the course of the discussions in Turkey.
DutchGelijksoortige gesprekken zouden in de hele regio moeten worden gevoerd.
There should be similar sorts of discussions going on in the region as a whole.
DutchMedia die goed zijn in het maken van gesprekken... zijn niet goed in het maken van groepen.
The media that is good at creating conversations is no good at creating groups.
DutchEn als ze goed zijn in het maken van groepen... zijn ze niet goed in het maken van gesprekken.
And the media that's good at creating groups is no good at creating conversations.
DutchOok die moeten op tafel komen in het kader van onze gesprekken in de Wereldhandelsorganisatie.
These things too must form part of our discussions in the World Trade Organization.
DutchEr hebben in augustus twee gesprekken met mijn diensten over deze kwestie plaatsgevonden.
In fact the matter was discussed with my services twice in August!
DutchMomenteel zijn er gesprekken gaande in de club van geldschieters voor de particuliere sector in Londen.
Talks are now under way in the London club of private-sector creditors.
DutchOf studenten die wiskundig en in gesprekken snel geïntimideerd zijn die deelnemen aan het gesprek.
I've got kids who are mathematically and conversationally intimidated joining the conversation.
DutchDe gesprekken in Bonn waren daardoor een race tegen de klok.
The talks in Bonn therefore represented a race against the clock.
DutchIn gesprekken met de leden van de oppositie heeft het EU-voorzitterschap eveneens de hier beschreven lijn aangehouden.
In talks with members of the opposition the EU presidency took this same line.
DutchIk heb in de voorbereidende gesprekken vele punten opgesomd.
I listed a number of points in the preliminary discussions.
DutchMaar het is zeker zo dat ik deze kwestie aan de orde heb gesteld in gesprekken met ministers in het Verenigd Koninkrijk.
But, certainly, I have raised this matter with individual ministers in the UK.
DutchWe hadden gesprekken in de Commissie, in het Parlement, met vertegenwoordigers van de Raad op alle niveaus.
Talks were held in the Commission and in Parliament with Council representatives at all levels.
DutchHoe zal u de duurzame ontwikkeling in de gesprekken op de top met Putin aan bod laten komen?
How are you going to address the issue of sustainable development in the discussions at the Summit with Mr Putin?
DutchHet is belangrijk dat Iran het initiatief neemt om weer serieuze gesprekken in het kader van deze dialoog te voeren.
It is important that Iran take steps to resume substantive discussions under the dialogue.
DutchIk verzoek Raad en Commissie ook deze problematiek aan te snijden in de gesprekken met de Cubaanse autoriteiten.
I would ask the Council and Commission to broach these issues in talks with the Cuban authorities.
DutchVenezuela is deels al op de juiste weg, zoals wij onlangs in gesprekken ter plaatse hebben kunnen vaststellen.
In fact Venezuela is already partly on the right road, as we recently discovered from talks in situ.
DutchIn al deze gesprekken heeft hij alle vormen van geweld afgewezen en aangedrongen op respect voor de mensenrechten.
In all these talks he deprecated all forms of violence and pressed for human rights to be upheld.
DutchMet de gesprekken die in Genève worden gehouden is dit, gezien de Amerikaanse opstelling, vooreerst niet gelukt.
None has so far emerged from the discussions taking place in Geneva, because of the American position.
DutchOok is in herhaalde gesprekken met de Russische autoriteiten getracht de zaak te beïnvloeden.
We have likewise tried to have an influence on the proceedings through frequent discussions with the Russian authorities.

Other dictionary words

Dutch
  • in gesprekken

More translations in the English-Portuguese dictionary.