"in zijn soort" English translation

NL

"in zijn soort" in English

NL in zijn soort
volume_up
[example]

in zijn soort
And that's the only suit of its kind in the world.
Ik geloof dat het het eerste verslag in zijn soort is dat de lokale invloed bekijkt van de BSE-crisis op de economie.
I believe it is the first report of its kind to look at the local impact on the economy of the BSE crisis.
Mijnheer de Voorzitter, de Raad van Laken zal helaas de geschiedenis ingaan als een van de minder indrukwekkende bijeenkomsten in zijn soort.
Mr President, the Laeken Council will sadly rank amongst the less impressive meetings of its kind.

Similar translations for "in zijn soort" in English

in adjective
English
in preposition
in- preposition
English
in-
English
innen verb
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun
soort noun

Context sentences for "in zijn soort" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit drama zal zeker ook niet het laatste in zijn soort zijn.
This is a disaster that is going to go on and on, and it will not go away.
DutchDit is het eerste experiment ooit in zijn soort, een soort van optisch equivalent van Galvani's experiment.
This is the first ever such experiment, sort of the optical equivalent of Galvani's.
DutchMijnheer de Voorzitter, het specifieke geval waar mevrouw McKenna ons op heeft gewezen is helaas niet het enige in zijn soort.
Mr President, sadly, the specific case raised by Mrs McKenna is not an isolated one.
DutchDeze regeling is de eerste in zijn soort.
No arrangements previously existed for this.
DutchIk ben ingenomen met het feit dat dit het eerste verslag in zijn soort is dat door een afgevaardigde van een nieuwe lidstaat is opgesteld.
I welcome the fact that this is the first such report to be drafted by a Member from a new Member State.
DutchDit is het vierde verslag in zijn soort.
DutchIn zijn soort even merkwaardig is het succes van de democratie in Rusland, die erin is geslaagd zich van de Sovjet-dwangbuis te bevrijden.
Equally remarkable in its way is the success of democracy in that same Russia, which has managed to struggle out of the Soviet strait-jacket.
DutchIk weet niet of het record van de langste resolutie die hier ooit is ingediend erdoor wordt gebroken, maar het is ongetwijfeld de langste resolutie in zijn soort.
I do not know if it breaks the record for all the resolutions presented here, but, for this type of resolution it certainly does.
DutchHoe kunnen we anders verklaren dat Nederland een fiscaal akkoord met de gebieden van de Nederlandse Antillen geratificeerd heeft dat enig is in zijn soort?
How can we explain the fact that the Dutch Government has ratified a unique form of tax convention with the Dutch Antilles dependencies?
DutchDaarom zei ik al dat deze poging om een trans-Europees netwerk tot stand te brengen het eerste haalbare voorstel in zijn soort is sinds de tijd van het Romeinse Rijk.
This is why I said that, since Roman times, the trans-European networks initiative is really the first rational proposal of this type.
DutchHet voorstel van de Commissie om deze sancties tegen Birma aan te nemen is geheel nieuw in zijn soort, het verdient alle steun, - en het heeft onze volledige steun.
The Commission's proposal to impose specific sanctions against Burma is entirely new in its way and well worth supporting - and we give them our full support.
DutchDit doen wij in het besef dat met deze stap, de eerste in zijn soort met betrekking tot dit gebied, een geheel nieuwe fase wordt ingeluid in onze betrekkingen met de Balkanregio.
Today we are expressing a positive opinion on the opening of negotiations for a stabilisation and association agreement between the European Union and the Republic of Macedonia.