"ingeschakeld" English translation

NL

"ingeschakeld" in English

EN

NL ingeschakeld
volume_up
{preposition}

ingeschakeld (also: in, te, aan, bij)
volume_up
on {prp.}
Ze worden ingeschakeld door een gen-regulatoreiwit FOXO genaamd.
And the way that they're switched on is by a gene regulator protein called FOXO.
Wij hebben op onze beurt de WTO ingeschakeld in verband met de subsidies aan Boeing.
In turn, we decided to resume action in the WTO on the subsidies given to Boeing.
Maar een gen wordt ingeschakeld dat die vingers met elkaar laat versmelten.
But a gene turns on that actually fuses those together.

Context sentences for "ingeschakeld" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet kan worden ingeschakeld, ongeacht of de Ieren voor of tegen stemmen.
It can be called into play, irrespective of whether the Irish vote 'yes ' or 'no '.
DutchU weet dat de UCLAF bij iedere verdenking van fraude justitie heeft ingeschakeld.
You know that we have prosecuted whenever UCLAF has suspected fraud.
DutchDat is het adviesorgaan dat moet worden ingeschakeld voordat er contracten worden afgesloten.
This is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded.
DutchZe worden ingeschakeld door een gen-regulatoreiwit FOXO genaamd.
And the way that they're switched on is by a gene regulator protein called FOXO.
DutchIk verneem dat nu grote bouwfirma's ingeschakeld moeten worden.
I have been told that big construction companies are now having to be called in.
DutchWat ik had gedaan was ik was weggeschakeld van de kanker en ingeschakeld in mijn dans.
What I had done is I had tuned out of cancer and tuned into my dance.
DutchDie landen worden alleen ingeschakeld om tijdelijk goedkope arbeidskrachten te leveren.
All that those countries are needed for is to provide cheap labour.
DutchMaar waarom moeten er staatssecretarissen worden ingeschakeld voor zogenoemde technische regels?
Why, then, mobilise Secretaries of State for ostensibly technical rules?
DutchHier hoeft dus geen beheersmaatschappij ingeschakeld te worden.
So here we must not allow a collective management firm to be involved.
DutchMaar een gen wordt ingeschakeld dat die vingers met elkaar laat versmelten.
But a gene turns on that actually fuses those together.
DutchMaar weer wordt een gen ingeschakeld dat die staart resorbeert, waardoor hij verdwijnt.
But a gene turns on and resorbs the tail, gets rid of it.
DutchWaarom is UCLAF niet op tijd ingeschakeld, zoals de rapporteur zegt?
Why was UCLAF not brought in promptly, as the rapporteur says?
DutchHet bedrijf dat verantwoordelijk is voor de server, is inmiddels ingeschakeld om het probleem mee op te lossen.
The company responsible for the server has been brought in to help find the solution.
DutchDe politie wordt ingeschakeld om de vrouwen fysiek te verwijderen.
The police are called in to physically remove the women.
DutchDaarom zou er een parlementaire enquêtecommissie moeten worden opgericht en zou OLAF moeten worden ingeschakeld.
A parliamentary inquiry committee should therefore be set up and the matter referred to OLAF.
DutchNadat ik een aantal medewerkers had ingeschakeld, is de e-mail vandaag eindelijk in mijn kantoor aangekomen.
After involving a number of the administration staff, the e-mail finally arrived in my office today.
DutchIn de tweede plaats, zal er bij de uitvoering van het programma bijstand van externe technische bureaus worden ingeschakeld?
Secondly, will outside technical assistance be used in the operation of the programme?
DutchDaarbij moet, indien nodig, artikel 169 worden ingeschakeld.
If necessary, Article 169 must be invoked.
DutchIn deze landen zijn het de u201Cbuilding surveyorsu201D die incidenteel worden ingeschakeld voor het ontwerpen van gebouwen.
In these countries, ‘ building surveyors’ are occasionally employed in the design of buildings.
DutchAlle verdedigingsmechanismen zijn ingeschakeld.
All the defence mechanisms have been set in motion.