"inkomen" English translation

NL

"inkomen" in English

EN

NL inkomen
volume_up
{het}

Het inkomen van de landbouwers wordt door deze muntontwaarding getroffen.
Farmers ' income is penalised by this depreciation of the currency.
In de Scandinavische landen is het inkomen van de vaders veel minder belangrijk.
And in Scandinavian countries, fathers' income is much less important.
De biologische teelt biedt boeren de kans om hun inkomen aan te vullen.
Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.

Context sentences for "inkomen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat wordt bepaald door de kwaliteit van de banen en de kwaliteit van het inkomen.
It is the quality of jobs and the quality of entitlements that will make it happen.
DutchIk wil daarbij ook extra aandacht vragen voor mensen met een zeer laag inkomen.
I would also ask for special attention to be paid to people on extremely low incomes.
DutchHet inkomen en het levensonderhoud van deze familie was afhankelijk van deze dieren.
And the economy of the family and their livelihood depended on those animals.
DutchHet inkomen van de landbouwers moet niet zomaar opnieuw onder druk worden gezet.
We should not continue to exert pointless pressure on farmers ' incomes.
DutchIn Griekenland en Portugal heeft 22% van de bevolking een inkomen beneden de armoedegrens.
In Greece and Portugal, 22 % of the population are living below the poverty line.
DutchZe mochten nooit naar school gaan, omdat ze thuis voor inkomen moesten zorgen.
And they were never allowed to go to school because they were an extra earning hand at home.
DutchKwaliteitsproductie moet ook in de prijs en in het inkomen van de boeren worden verdisconteerd.
Quality production must also be reflected in the price and in farmers ' incomes.
DutchEen uniform inkomen voor het Parlement versterkt de federalistische ambities nog meer.
A uniform EP statute would shore up federalist leanings further still.
DutchHopelijk blijft het eeuwig bestaan, want het geeft mensen zols ik een inkomen.
And may it run forever, because it gives people like me a living.
DutchDat de leden van het Europees Parlement een uniform inkomen zullen krijgen, is ook verwerpelijk.
We also reject the idea that the European Parliament should have its own Statute.
DutchDe heer Pimenta heeft het onder meer over 1.045 personen en een gering inkomen.
Mr Pimenta does indeed mention the figure of 1045 people, the fact that wages are low, and so on.
DutchMensen die geen vast inkomen noch bezittingen hebben, hebben grote moeite om geld te lenen.
People without security or assets have great difficulty obtaining credit.
DutchHet inkomen van schapenhouders heeft geen gelijke tred gehouden met dat van andere landbouwers.
The incomes of sheep farmers have not kept pace with other types of farming.
DutchTerecht zoekt de Commissie naar oplossingen om het inkomen van varkenshouders veilig te stellen.
There is no point in setting up funds to ameliorate the effects of recurring crises.
DutchDit is het inkomen van de OPEC, dit groene vak hier, 780 miljard per jaar.
This is OPEC's revenue, this green box here -- 780 billion a year.
DutchDe tabaksteelt is ook het legitieme bestaansmiddel van honderden gezinnen met een bescheiden inkomen.
It involves the legitimate and fair way of life of hundreds of modest families.
DutchDaar kan ik in theorie inkomen en in beginsel mee instemmen.
I can understand that from a theoretical point of view and agree in principle.
DutchGevolg daarvan zou zijn dat een groot aantal gepensioneerden er op inkomen achteruit zou gaan.
This means that the incomes of a very significant number of pensioners would be reduced.
DutchDaar kan ik inkomen, want deze regio's hebben vaak al met problemen te kampen.
I know this because I understand that because very often the regions are already facing difficulties.
DutchHet begint met veel kleinere verschillen in inkomen vóór belastingen.
It starts off with much smaller differences in earnings before tax.