"instrueren" English translation

NL

"instrueren" in English

NL instrueren
volume_up
{verb}

instrueren (also: informeren, voorbereiden)
Zolang nationale regeringen hun ambtenaren blijven instrueren, kan er bij ons geen sprake zijn van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
While national governments are still briefing their civil servants, we cannot have a common foreign security policy.
instrueren (also: aanschrijven)
Er staat " Verzoekt de Raad de Commissie te instrueren? " en dat kan natuurlijk niet.
The paragraph talks of calling on the Council to instruct the Commission, etc., and naturally that cannot be correct.
Voor de vervulling van die zorgplicht en het instrueren van het personeel om de zorgplicht in onze naam na te komen, neem ik de verantwoordelijkheid.
In the fulfilment of that duty of care and in instructing the staff to follow that duty of care on our behalf, I take the responsibility.
Ten slotte moge ik u erop wijzen dat in paragraaf 11 van de resolutie de passage voorkomt: " Vraagt de Raad de Commissie te instrueren een kantoor in Kosovo te openen ".
Finally may I draw your attention to the passage in paragraph 11 of the resolution which talks of calling on the Council to instruct the Commission to open an office in Kosovo.

Context sentences for "instrueren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoorts is er een aantal richtlijnen die de lidstaten instrueren en richtsnoeren geven hoe een en ander dient te gebeuren.
There are a number of directives which even give the Member States guidelines on how this is to be done.
DutchZolang nationale regeringen hun ambtenaren blijven instrueren, kan er bij ons geen sprake zijn van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
While national governments are still briefing their civil servants, we cannot have a common foreign security policy.
DutchVoor de vervulling van die zorgplicht en het instrueren van het personeel om de zorgplicht in onze naam na te komen, neem ik de verantwoordelijkheid.
In the fulfilment of that duty of care and in instructing the staff to follow that duty of care on our behalf, I take the responsibility.
DutchDe Amerikaanse industrie en de oliemaatschappijen instrueren hun politici dat zij het Kyoto-protocol moeten afwijzen, wat het Amerikaanse publiek ook zegt.
US industry and the oil companies are telling their politicians that they must reject the Kyoto protocol, whatever the American public say.