"is dit iets" English translation

NL

"is dit iets" in English

See the example sentences for the use of "is dit iets" in context.

Similar translations for "is dit iets" in English

is verb
English
zijn noun
English
zijn verb
zijn pronoun
dit adverb
English
dit pronoun
English
iets noun
iets conjunction
English
iets pronoun
English

Context sentences for "is dit iets" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVolgens ons is dit iets waar de Raad en de Commissie samen over moeten beslissen.
We believe this is something for the Council and the Commission to consider together.
DutchEn dus is dit iets dat we, door onderzoek en opvoeding kunnen oplossen, geloof ik.
And so this is something that, through research and education, I believe that we can solve.
DutchVoor mij is dit iets uit het theater. ~~~ Daar kom ik zo nog op terug.
To me it is something from theatre, and I will get back to that a little bit later.
DutchOmdat ik werk in de commerciële wereld is dit iets waarmee ik soms worstel.
Working in the commercial world, this is something that I do have to struggle with at times.
DutchVoor mij is dit iets dat we snel en langs gemeenschappelijke weg moeten zien op te lossen.
I think that this is an issue on which we need to take joint action to find a speedy solution.
DutchMisschien is dit iets waar de Vergadering eens over kan nadenken.
Perhaps it is something the House might reflect upon.
DutchEn alweer is dit iets waarmee ingenieurs zeer bekend zijn, want het verwoest scheepsschroeven.
And again, this is a situation where engineers are very familiar with this phenomenon, because it destroys boat propellers.
Dutch(Gelach) In werkelijkheid is dit iets waar ongeveer de helft van u, meer dan de helft onbekend mee is.
(Laughter) As a matter of fact, this is something that about half of you, more than half of you will not be familiar with.
DutchMisschien is dit iets unieks aan diarree.
Maybe this is something unique about diarrhea.
DutchIs dit iets dat andere mensen kunnen doen?
Is this something that other people can do?
DutchIs dit iets waar de Commissaris aan heeft gedacht en is het wellicht verwerkt in de verbetering waarover u het nu heeft?
Is this something which the Commissioner has considered and which may perhaps be included in the improvements now being talked about?
DutchNatuurlijk is dit iets dat wij niet alleen kunnen uitvoeren en wij hopen hiervoor de steun te krijgen van andere lid-staten.
Of course this is not something that we can act on alone and we hope we will win the support of other Member States for this approach.
DutchIs dit iets voor je?
DutchVolgens mij is dit iets dat we grondig moeten bekijken, en we hebben ook behoefte aan een betere coördinatie tussen de directoraten-generaal van de Commissie rond deze kwestie.
I think we must look in detail at that problem, and we need also better coordination between DGs on this issue.
DutchMet het oog op het feit dat het land minderheden herbergt, waarvan velen van ons waarschijnlijk nog nooit hebben gehoord is dit iets wat zeker tot nadenken aan moet zetten.
I find this immensely disquieting when I think that there are minorities in Russia of which many of us have probably never even heard.
DutchToen begon ik te denken: zijn verpleegsters de enige mensen in de wereld die dingen op deze manier mis hebben, of is dit iets meer algemeens?
And from that point on I started thinking, are the nurses the only people in the world who get things wrong in this particular decision, or is it a more general case?
DutchDat is volstrekt duidelijk, en als lid van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, is dit iets dat ik moet benadrukken, terwijl ik de algehele positie van de PSE ondersteun.
That is absolutely clear and as a member of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, it is something I have to emphasise while supporting the overall PSE position.

Other dictionary words

Dutch
  • is dit iets

In the English-Polish dictionary you will find more translations.