"jong" English translation

NL

"jong" in English

NL jong
volume_up
{het}

1. general

jong (also: kind, loot, spruit, telg)
volume_up
child {noun}
Toen ik heel jong was, was ik ontzettend introvert en erg op mezelf.
When I was a very young child, I was extremely introverted and very much to myself.
Toen ik jong was, was mijn moeder choreografe. ~~~ Ze hoorde over een verontrustend fenomeen.
When I was a young child, my mother, who was a choreographer, came upon a phenomenon that worried her.
Toen ik jong was, vertelde mijn moeder me dat ik nooit over geld mocht praten, omdat dat onbeleefd was.
When I was a child my mother told me never to speak about money because it is impolite.
jong (also: kind, loot, spruit, telg)
volume_up
young {noun}
Zaterdag zei de Ierse president: ' Ons continent is oud maar onze Unie is jong '.
On Saturday the President of Ireland said: 'Our continent is ancient but our Union is young '.
Vrouwen en mannen, jong en oud, iedereen kon in alle vrijheid zijn stem uitbrengen.
Voters went freely to the polls, men, women, young and old.
Wie jong, vooruitstrevend en flitsend is, telt mee.
A person only counts for as long as they are young, progressive and fashionable.
Leeftijdsdemografie: De 18 tot 49-demo heeft grote impact gehad op alle massamediaprogrammatie in dit land sinds de jaren '60, toen de babyboomers nog erg jong waren.
Age demographics: the 18 to 49 demo has had a huge impact on all mass media programming in this country since the 1960s, when the baby boomers were still young.
jong (also: kind, loot, spruit, telg)

2. zoology

jong (also: welp)
volume_up
cub {noun}

Context sentences for "jong" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit deeltje werd dus in het jaar 2000 ontdekt, dus dit is een relatief jong overzicht.
So, this thing was discovered in the year 2000, so it's a relatively recent picture.
DutchDavis, die Jason DeJong heet.
I learned about this from a professor at U.C. Davis called Jason DeJong.
DutchIk benijd je...... je bent jong en ver van de strijd waaraan ik deelneem.
I envy you...... your youth and distance from this cruel conflict of which I am a part.
DutchVeel zoogdieren moeten contactroepen maken, bijvoorbeeld als moeder en jong gescheiden zijn.
Many mammals have to produce contact calls when, say, a mother and calf are apart.
DutchToen ik nog jong was, speelde ik rugby en ik herinner mij een wedstrijd die niet goed verliep.
When I was younger I played rugby and I recall a match that was not going well.
DutchRB: Weet je, ze meende dat we al jong op onze eigen benen moesten kunnen staan.
RB: She was, you know, she felt that we needed to stand on our own two feet from an early age.
DutchEn dit is een jong in gevangenschap dat het trainersfluitje nabootst.
This is a calf in captivity making an imitation of that trainer's whistle.
DutchZij ziet er heel jong uit en loopt nog goed, maar ze is toch de 65 jaar allang geleden gepasseerd.
She looks and moves as if she were much younger but she passed 65 some time ago.
DutchWat moet zo'n moeder doen als het schip langskomt en haar jong er niet is?
What's a mother to do if the ship comes by and her calf isn't there?
Dutch. ~~~ Veel deelnemers zijn te jong om president te worden.
And in this program, people present policy platforms that are then voted on.
DutchEn ik sta even hierop omdat op dit punt ik u ga laten zien hoe jong deze technologie is.
And I'm standing up here because at one point I'm going to show you just how early this technology is.
DutchEen absolute voorwaarde is echter dat de delegatie zal worden ontvangen door voorzitter Kim Jong-il.
A clear condition, however, is that the delegation must be received by Chairman Kim Jong-il.
DutchIk raakte gefascineerd door octopussen toen ik heel jong was.
I first became fascinated with octopus at an early age.
DutchIk was toen erg jong, 11 jaar, geloof ik en ik begon vragen te stellen. ~~~ Dat was het begin van mijn politieke opvoeding.
I think I was 11 years, and I started asking questions, and that’s when my political education started.
DutchEn ik kan me een bijzonder goede speech ervan herinneren door Kim Jong Il, over hoe we tieners weer aan het roken kunnen krijgen.
And I particularly remember a really good speech by Kim Jong Il on how to get teens smoking again.
DutchGender budgeting is een betrekkelijk jong concept dat op de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 is ontwikkeld.
Gender budgeting is a relatively recent idea, which was developed at the 1995 World Conference on Women in Beijing.
DutchZe noemden me Anthony toen ik jong was.
They called me Anthony growing up as a kid.
DutchOok kregen wij de garantie dat president Kim Jong Il een tweede top zal organiseren zodra de tijd er rijp voor is.
An assurance was also given that Chairman Kim Chung-il wishes to see a second summit, but that the time must be right for this.
DutchTen vijfde bevestigde president Kim Jong Il dat Noord-Korea bereid is met de EU een gesprek over de mensenrechten aan te gaan.
Fifthly, Chairman Kim Chung-il confirmed that North Korea was willing to start a discussion on human rights with the EU.
DutchHet meest verbazende over de Jong-paleolithische kunst is dat als esthetische expressie, het bijna 20.000 jaar bestond.
And the most amazing thing about the Upper Paleolithic art is that as an aesthetic expression, it lasted for almost 20,000 years.