"jou" English translation

NL

"jou" in English

volume_up
jou {pron.}
EN

NL jou
volume_up
{pronoun}

jou (also: men, je, aan je, aan jou)
volume_up
you {pron.}
Met de medicijnen die ze jou toediende, kan je niet weten wat je gezegd hebt.
With the drugs they were giving you, you wouldn't know what you did or didn't say.
Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.
Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
CA: Probeer ons jou persoonlijk te laten begrijpen en hoe je hiertoe gekomen bent.
CA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
jou (also: naar u)
volume_up
thee {pron.}
♫ Die alles behalve jou vernietigt.
♫ Obliterating all but thee.

Context sentences for "jou" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHetgeen dat overblijft, waar jou markering op staat, is je versleutelde stem.
And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.
DutchToen ging de piloot niet door en was ik zo droevig, maar ik bleef een fan van jou.
And then the pilot didn't go and I was so sad, but I kept remaining a fan of yours.
DutchIn deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
DutchIk moet de rechters dus zeggen dat volgens jou verlamden niet verliefd mogen worden?
So, what I have to tell the judge is that, in your opinion, tetraplegics have no right to fall in love
DutchEn iemand anders heeft precies het tegenovergestelde van jou.
And then someone else has something the complete opposite of yours.
DutchAls ze komt kan ze ons helpen jou verjaardagfeest te plannen.
When she comes round, she can help us plan your birthday party.
DutchEduardo, de Chinese astronaut is voor jou, een cadeautje van mij.
Eduardo, the Chinese astronaut is yours, a present from me.
DutchMaar als het jou om het even is, ben ik liever in Philadelphia.
But all things being equal, I'd rather be in Philadelphia.
DutchItay Talgam: "Daar heb ik het met jou nog wel even over" (Gelach) Maar...
Itay Talgam: So we'll have a little chat later.
DutchJou verantwoordelijkheid is om met ons de schat te gaan zoeken.
Your responsibility is to come treasure hunting with us.
DutchJe ware aard, je zinnelijkheid, verhulde je met die neutrale hobbezakken, want dat domein was van jou en jou alleen.
your real sensual nature, veiled in those sexless vestments, was utterly your dominion.
DutchDe rest van de schat is van jou... maar de lamp is van mij!
The rest of the treasure is yours, but the lamp is mine!
DutchHet is een verhaal over jou en mij, natuur en wetenschap.
I hope it's a story that has some resonance for our time.
DutchHoe vaak ben ik niet op jou neergezegen, na uren inspanning?
How many times did collapse, after hours of work.
DutchNummer 1: Jij kiest de steen niet, de steen kiest jou.
There's a King Arthur element to the storyline, okay.
DutchGaan ze proberen om jou van het leven te beroven, Pappa?
Are they gonna try to take your life away, Daddy?
DutchEn God sprak tot hem: ' Aldus zal niet geschieden; als iemand jou doodt, zul je zeven maal gewroken worden '.
And the Lord said unto him: 'Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold '.
DutchCA: Dus volgens jou kunnen we over vijf jaar deze dingen kopen als een onderdeel van een standaard computer interface?
CA: So, in your mind, five years time, someone can buy this as part of a standard computer interface?
DutchIk weet precies wat jou idee van relatie is.
I know exactly what your idea of our marriage should be.
Dutchlang nadat die van jou nog maar een vage herinnering is.
long after yours has faded to a dim memory.

Other dictionary words