"kabeljauw" English translation

NL

"kabeljauw" in English

NL

kabeljauw {de}

volume_up
1. general
kabeljauw
Wetenschappers hebben onlangs onthuld dat garnalen de larven van de kabeljauw eten, net zoals de kabeljauw garnalen eet.
Scientists have recently revealed that, just as the cod fish will eat prawns, prawns eat cod larvae.
2. ichthyology
kabeljauw
De kabeljauw is er omdat ze zich voeden met de vlokreeften en roeipootkreeften.
And the cod are there because they are feeding on all the copepods and amphipods.
Ik heb het herziene herstelplan voor kabeljauw en heek van de Commissie gezien.
I have seen the revised cod and hake recovery plan from the Commission.
Zelfs in Newfoundland waar we vroeger kabeljauw vingen, vissen we nu op kwallen.
Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.
kabeljauw
Deze foto toont een kleine jongen naast een kabeljauw.
And so this photograph shows a small boy next to a codfish.

Context sentences for "kabeljauw" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchZelfs in Newfoundland waar we vroeger kabeljauw vingen, vissen we nu op kwallen.
Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.
DutchIn 1993 werd 11.000 ton kabeljauw gevangen; in 1999 was dat nog maar 5.500 ton.
In 1993, 11 000 tonnes of cod was caught and in 1999, 5 500 tonnes were caught.
DutchDe kabeljauw is er omdat ze zich voeden met de vlokreeften en roeipootkreeften.
And the cod are there because they are feeding on all the copepods and amphipods.
DutchGebiedssluiting heeft niet voldoende effect op het herstel van de kabeljauw.
Closure of an area does not have a sufficient effect on the recovery of the cod.
DutchDe relatie in het geval van kabeljauw en in mindere mate van heek is duidelijk.
The link in the case of cod and, to a lesser degree, of hake, is evident.
DutchIk heb het herziene herstelplan voor kabeljauw en heek van de Commissie gezien.
I have seen the revised cod and hake recovery plan from the Commission.
DutchWe weten dus kennelijk niet genoeg en zeker niet alles over kabeljauw.
We do not know enough, and certainly not everything there is to know, about cod.
DutchZe baren in het zeeijs, en voeden zich met de kabeljauw die onder het zeeijs leeft.
They give birth inside the ice, and they feed on the Arctic cod that live under the ice.
DutchHet is waar dat de kabeljauw in het centrale deel van de Noordzee is verdwenen.
It is true the cod have gone from the central part of the North Sea.
DutchIn dit verslag worden technische maatregelen beschreven om jonge kabeljauw te beschermen.
This report outlines the technical measures which can be used to preserve juvenile cod.
DutchOmdat de IJslanders al jaren geleden een meerjarig beheersplan voor kabeljauw hebben ingevoerd.
Because the Icelanders introduced a multiannual cod management plan years ago.
DutchZeggen we: ' Jammer voor de kabeljauw, maar laat de boel maar op zijn beloop.
Do we actually want to say:'sod the cod and allow fishing to continue and just hope for the best.
DutchEen ander probleem vormt het prijspeil van de kabeljauw die in de Oostzee wordt gevangen.
Another problem is the level of prices for cod caught in the Baltic.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zou het vooral over de crisis in de kabeljauw willen hebben.
Mr President, I would like to devote my speech to the cod crisis.
DutchMijnheer de Voorzitter, iemand zei eerder dat garnalen meer inkomsten opleveren dan kabeljauw.
Mr President, someone said earlier that shrimps are netting a much higher income than cod.
DutchNoch de platvisbestanden, noch de stand van de kabeljauw zouden dat rechtvaardigen.
Neither flatfish stocks, nor cod stocks would justify this.
DutchDit verslag moet worden gezien in samenhang met het herstelplan voor kabeljauw in de Ierse Zee.
It operates in conjunction with the cod recovery plan in the Irish Sea.
DutchDit verslag betreft de bescherming van jonge kabeljauw in de Ierse Zee.
The report is designed to protect juvenile cod in the Irish Sea.
DutchDeze plannen zijn bedoeld om de kabeljauw- en heekbestanden weer op een duurzaam niveau te brengen.
These plans seek to restore stocks of cod and hake to sustainable levels.
DutchTen tweede zijn er de kabeljauw- en haringvangsten in de Oostzee.
Another point concerns fishing for cod and herring in the Baltic Sea.