"kinderopvang" English translation

NL

"kinderopvang" in English

NL kinderopvang
volume_up
{de}

kinderopvang (also: opvang)
Dat gebeurt natuurlijk niet als er geen goede kinderopvang is.
That obviously does not happen unless there is a good system of day care.
Mijnheer de commissaris, bij gebrek aan kinderopvang - crèches, kleuterscholen, kinderdagverblijven - wordt vooral vrouwen de toegang tot het beroepsleven versperd.
Commissioner, where child care is not provided, in the form of creches, nursery schools and day care centres, it is mainly women who are denied access to a career.
kinderopvang (also: peutercentrum)
De vrouwencommissie heeft een kwestie naar voren gebracht met betrekking tot kinderopvang.
The Committee on Women's Rights raised the issue of day nurseries.
We are very much in favour of day nurseries.
Mijnheer de commissaris, bij gebrek aan kinderopvang - crèches, kleuterscholen, kinderdagverblijven - wordt vooral vrouwen de toegang tot het beroepsleven versperd.
Commissioner, where child care is not provided, in the form of creches, nursery schools and day care centres, it is mainly women who are denied access to a career.
kinderopvang (also: kinderverzorging)
De lidstaten moeten zorgen voor kinderopvang en ouderschapsverlof.
The Member States must make child care available and offer parental leave.
Helaas zijn de details vaag, bijvoorbeeld waar het gaat over kinderopvang.
Regrettably the detail is vague, for example with regard to child-care schemes.
Hoe ziet de kinderopvang in dit toetredingsland eruit?
What is the state of child care in that accession country?

Context sentences for "kinderopvang" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe lidstaten moeten overheidsdiensten voor kinderopvang oprichten.
States must develop a public service offering childcare for working mothers.
DutchAan de ene kant is kinderopvang op het werk een uitkomst, een verademing.
On the one hand, putting childcare facilities in the workplace is wonderful and enlightened.
DutchEn waarom geldt de richtlijn niet voor werknemers in het vervoer en de kinderopvang?
And why are transport workers and childcare workers excluded?
DutchBinnen de absolute meerderheid van de lid-staten heerst een nijpend gebrek aan kinderopvang.
In almost all the Member States there is a glaring lack of childcare.
DutchWij moeten de mogelijkheden voor kinderopvang en ouderenzorg ontwikkelen.
We must develop our care services for children and the elderly.
DutchAlleen al in 2004 hebben we vijftig scholen en instellingen voor kinderopvang gebouwd.
In 2004 alone, we built 50 schools and childcare institutions.
DutchDe vrouwencommissie heeft een kwestie naar voren gebracht met betrekking tot kinderopvang.
The Committee on Women's Rights raised the issue of day nurseries.
DutchDie kinderopvang moet betaalbaar zijn, van goede kwaliteit en met flexibele en langere openingstijden.
It should be affordable, appropriate and with flexible and extended opening hours.
DutchZes lidstaten hebben nationale doelstellingen gesteld om meer voorzieningen voor kinderopvang te bieden.
Six Member States set national targets to increase their childcare provisions.
DutchKinderopvang moet bestaan, maar er moet keuzemogelijkheid zijn.
But these should not become children's homes, which simply lead to children being isolated.
DutchHet is niet voldoende dat gewezen wordt op de bijzondere betekenis van hoogwaardige kinderopvang.
It is not sufficient to draw attention to the special significance of high-quality childcare.
DutchZe kunnen geen kinderopvang of zorg voor hun bejaarde ouders betalen.
They cannot afford childcare or care for elderly parents.
DutchKinderopvang mag de vrouwen er echter niet toe aanzetten hun kinderen zomaar in bewaring te geven.
That means greater flexibility in organising working time, and also of course better childcare facilities.
DutchEr moet werk worden gemaakt van scholen en kinderopvang.
The issue of schools and child reception must be addressed.
DutchU zegt dat we een zeer goed ontwikkelde kinderopvang nodig hebben, die betaalbaar is en van hoge kwaliteit.
Your response is that we need very extensive childcare systems which are both affordable and high quality.
DutchDenk aan kinderopvang, ouderenverzorging en koken.
So that's childcare, elder care and food preparation.
DutchOp korte termijn moeten we ook investeren in een degelijke kinderopvang en onderwijs.
In the short term, we also need to invest in making sure that children are properly cared for and, of course, also properly educated.
DutchDat betekent meer flexibiliteit bij de organisatie van de arbeidstijd en natuurlijk ook een betere kinderopvang.
An environment has to be created as quickly as possible which makes it easier to reconcile work and family.
DutchTen tweede plaatsen we vraagtekens bij enkele bepalingen aangaande kinderopvang en het combineren van werk en gezin.
Second, we wonder about some of the provisions on childcare and the reconciliation of work and family life.
DutchDaarom zijn de hier voorgestelde maatregelen, vooral goede en betaalbare kinderopvang, onontbeerlijk.
This is why the measures proposed here, particularly regarding good and affordable childcare facilities, are indispensable.