"klinken" English translation

NL

"klinken" in English

NL

klinken [klonk|geklonken] {verb}

volume_up
De geruststellingen dat dat allemaal geen probleem is, klinken steeds holler.
Assurances that there is really no problem ring ever more hollow.
Wat nu revolutionair klinkt, zal straks zeer realistisch blijken.
What has a revolutionary ring to it now will soon seem very realistic.
Als ik u hoor zeggen u201Cwelvaart, solidariteit, veiligheidu201D, dan klinkt dat goed.
When I listen to you say ‘ prosperity, solidarity, security’, that has a nice ring to it.
De hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.
The horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.
Dat mag wat arrogant klinken, voor de één te agressief, voor de ander te optimistisch.
That may sound presumptuous, too aggressive for some, too optimistic for others.
Het mag opschepperig klinken, maar het is echt de beste kersentaart van de wereld.
It may sound like l´m bragging, but it´s really the best cherry pie in the world.
Ik heb gehoord dat hij klinkt als een windgong bij het voorbijlopen.
I've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.

Context sentences for "klinken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk zou soms willen dat die ene stem wat harmonischer en wat luider zou klinken.
I sometimes wish that this one voice were rather more harmonious and somewhat louder.
DutchInderdaad, in heel wat lidstaten klinken vandaag andere geluiden dan vorig jaar.
The mood in many Member States today is quite different from last year.
DutchBij sommige landen zal dat ' ja ' iets zachter, iets aarzelender klinken.
In the case of some countries, our 'yes ' will be more muted, more hesitant.
DutchDat zal vele landbouwers in de Europese Unie als muziek in de oren klinken.
That will be music to the ears of many farmers in the European Union.
DutchDat zijn twee harteschreeuwen die ik graag wil laten klinken.
These are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
DutchZo verleidelijk als het idee van controle ook mag klinken, het is een vals uitgangspunt.
Now as seductive as the idea of control sounds, it's a false premise.
DutchDie regels klinken erg interessant en we zullen ze in ons achterhoofd houden.
Those rules are very interesting and we will bear them in mind.
DutchHoe categoriek onze uitspraken ook klinken, uiteindelijk zijn het niet meer dan woorden.
But it goes no further than these words which, though forceful, are nevertheless only words.
DutchIn deze Irak-kwestie luiden de stemmen die uit de hoofdsteden klinken, totaal verschillend.
In all facets of the Iraq issue we have heard differing views from different capital cities.
DutchDit mag allemaal heel mooi klinken, het financiële plaatje is ronduit bedroevend.
This would all be very laudable, but the financial aspect of the programme is extremely disappointing.
DutchOp het gevaar af pretentieus te klinken: het is een verlies voor te wereld.
And at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss.
DutchIn Amerika zou het klinken "We zitten op 6,:,000 lichtjaren van de rand."
In America it would be, "We're 6,000 light years from the edge."
DutchDie moedige woorden moeten in ieder geval uiterlijk in Kopenhagen klinken.
These brave words must be heard in Copenhagen, at the latest.
DutchDus je kon rijden in de bergen en The Police luidkeels laten klinken op de nieuwe Sony Walkman.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
DutchWel, als wij dat nu weer zouden horen, zou het ronduit belachelijk klinken.
It would seem ridiculous if we were to hear it again now.
DutchMij klinken echter nog altijd de woorden in de oren die de Spaanse koning vanochtend heeft gesproken.
And yet, the words spoken by the King of Spain this morning are still ringing in my ears.
DutchIk heb zojuist Louis Michel woorden horen gebruiken die mij bekend in de oren klinken.
I, too, heard Mr Michel using familiar words just now.
DutchUw laatste woorden, ten behoeve van de zaak van alle vrouwen, klinken mij zeer bemoedigend in de oren.
Your final remarks are very encouraging for me in favour as I am of the cause of all women.
DutchTelkens als wij dit soort wetgeving behandelen, klinken deze geluiden.
We hear them every time we have legislation like this.
DutchAllereerst wil ik de commissaris bedanken voor haar antwoord, dat ik zeer positief vind klinken.
Allow me, first of all, to thank the Commissioner for her answer which I think sounds very positive.