"kop" English translation

NL

"kop" in English

NL kop
volume_up
{de}

1. general

kop (also: baas, chef, bazin, leider)
volume_up
head {noun}
In plaats van te vragen: "Hoe lang nog voor ik kop-munt-kop krijg?"
And instead of asking the question, "How long until I see a head-tail-head?"
Er is een verband tussen kop-munt-kop en kop-munt-munt in genetica, namelijk het volgende.
There's a connection between head-tail-heads and head-tail-tails in genetics, and it's the following.
Bij kop-munt-kop-munt-kop, heb je heel slim twee keer het patroon in maar 5 beurten.
If you went head-tail-head-tail-head, you can cunningly get two occurrences of the pattern in only five tosses.
volume_up
block {noun}
Deze verwachtingen werden echter de kop ingedrukt, doordat de grootmachten het werk van de Verenigde Naties met hun veto verhinderden.
These hopes were, however, dashed by the fact that the great powers often used their vetoes to block the UN’ s work.
Bij ieder bestuursorgaan, of dat nu op nationaal, regionaal of lokaal niveau is, zou zo'n laag uitvoeringspercentage de verantwoordelijken de kop kosten.
In any national, regional or local administration, such under-utilisation would put the heads of some of those responsible on the block.
De Europese Unie is het grootste handelsblok ter wereld en het is zo langzamerhand tijd dat wij ons niet meer op de kop laten zitten door de WHO en de Verenigde Staten.
The EU is the biggest trading block in the world and it is about time we stopped rolling over in the face of the WTO and of the United States.
kop (also: kopje)
volume_up
cup {noun}
Voor veel mensen is dat minder dan de prijs van een kop koffie of een krant.
For many people it is less than the cost of a cup of coffee or a newspaper.
Een kop koffie drinken met een kameraad of boodschappen doen is levensgevaarlijk geworden.
Having a cup of coffee with a friend or shopping for food involves mortal danger.
Dan kunnen wij allemaal blijven genieten van een kop van de populairste drank ter wereld - koffie.
Then we can all continue to enjoy an excellent cup of the world's most popular drink - coffee.
kop (also: trap, mate, graad, titel)
volume_up
degree {noun}
Kortom, iedereen moet ophouden rond te fladderen als een kip zonder kop en dit onderwerp met een zekere mate van objectiviteit gaan benaderen.
In short, everyone needs to stop flapping around like headless chickens and start examining this matter with a degree of objectivity.
kop (also: zot, moer, mafkees, gek)
volume_up
nut {noun}
De kop van het artikel sprak voor zichzelf: " Derde aanloop naar referendum in Cuba ".
The title of the article speaks for itself: 'Third run-up to a referendum in Cuba '.
Ze hebben in de kranten een soort van titel of kop bedacht die er volledig naast zit.
They have made up some kind of title or headline in the newspapers that is totally wrong.
Daarom verzoek ik de kop dienovereenkomstig te wijzigen.
For this reason, I move that the title be amended accordingly.
kop

2. print

kop (also: hoofd, header, koptekst)
volume_up
header {noun}
Een andere parel was de kop ' optimalisering van infrastructuurcapaciteit en logistieke concepten '.
Another gem was the heading 'optimism in infrastructure capacity and logistical concepts '.
Daarbij kan de Commissie onze elf suggesties onder de kop milieuaspecten in het verslag niet links laten liggen.
The eleven suggestions under the heading of environmental aspects in the report are crucial in developing urban environmental action.

3. humorous

kop (also: bol, knikker)
volume_up
pate {noun} [humor.]

4. colloquial

kop (also: kanis, knikker)
volume_up
bonce {noun} [Brit.] [slg.]

Context sentences for "kop" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet subsidiëren van je economische concurrenten is natuurlijk de wereld op zijn kop!
Surely, to subsidise your economic competitors is the economics of the madhouse!
DutchVolgens mij is het niet verstandig de kop in het zand te steken voor de problemen.
In this respect, I do not feel that it is very wise to conceal the problems.
DutchDit soort procedures, dit soort werk kan echter niet hals over kop gebeuren.
The type of procedure, the type of work which we are building is progressive.
DutchIk ben ingehuurd om weer de rebellie van een stamhoofd met de kop in te drukken..
I have been hired to help supress the rebellion of another tribal leader.
DutchEn kijk eens naar die laatste kop: jonge vrouwen verdienen beter dan jonge mannen.
And look at that last headline -- young women earning more than young men.
DutchWe kunnen onze kop niet in het zand steken en net doen alsof dit probleem niet bestaat.
We cannot bury our heads in the sand and pretend that this problem does not exist.
DutchDe consequentie zal zijn dat het Europees landbouwbeleid op zijn kop moet.
The upshot will be that European agricultural policy will need a complete overhaul.
DutchWe dachten de ziekte te hebben uitgeroeid in Europa, maar zij steekt opnieuw de kop op.
We thought we had eradicated it in western Europe, but it is re-emerging now.
DutchWe weten allemaal hoe groot de kans is dat je schoppenaas trekt of de kans op kop.
You all know what the likelihood is of pulling the ace of spades or of flipping a heads.
DutchDit was een kop in een Engelse krant, The Guardian, nog niet zo lang geleden.
This was a headline in a U.K. newspaper, The Guardian, not that long ago.
DutchDie hoop werd alweer door de halsstarrige houding van de heer Denktash de kop ingedrukt.
These hopes were once more destroyed by the inflexible attitude of Raouf Denktash.
Dutch't Heeft zelfs dezelfde hoeveelheid kop als alle andere die je gezien hebt.
It even has the same amount of headline as all the other ones you've seen.
DutchMaar regelmatig steekt die draak de kop weer op en worden hierover vragen gesteld.
But the question comes up regularly and questions are asked about this.
DutchMijnheer de Voorzitter, volgens mij zet men de wereld hier op zijn kop.
Mr President, I think it really is a perverse world we have to deal with here.
DutchMaar als de wagen over de kop gaat en de kristallen de elektrische circuits bereiken, dan...
Only when the vehicle runs in the match, the crystal reach the electric circuits
DutchUnanimiteit, dat wil zeggen het vetorecht, steekt bij alle besluiten de kop op.
Unanimity, i. e. the right of veto is going to control all decisions.
DutchEn steekt er min of meer een mythe van de grote strategie overal de kop op in de zakenwereld.
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
DutchHet is nu eenmaal zo dat deze ziekte overal en op elk moment de kop kan opsteken.
The truth is that this disease can strike anywhere and at any time.
DutchMet uw uitspraak dat politieke wil het sleutelwoord is slaat u echter de spijker op de kop.
However, your line that the key to it all is political will is exactly right.
DutchKop op, commissaris: de andere onderhandelaars zullen vroeg of laat een zet moeten doen.
Go to it, Commissioner: the other negotiators will have to make a move sooner or later.