"kostbaar" English translation

NL

"kostbaar" in English

NL kostbaar
volume_up
{adjective}

kostbaar (also: duur, kostbare, waardevol, prijzig)
volume_up
costly {adj.}
De Commissie is gekomen met een kostbaar voorstel voor een satellietvolgsysteem.
The Commission has put forward a costly proposal for a satellite monitoring system.
Investeringen in duurzame energie zijn kostbaar, maar leveren ook wat op.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Gentherapie is voorlopig erg kostbaar en dat kan de toegankelijkheid in het gedrang brengen.
Gene therapy is so costly for the time being and that may threaten accessibility.
kostbaar (also: lief, duur, prijzig, beste)
volume_up
dear {adj.}
Ik weet hoe kostbaar parlementaire tijd is en ik zal me beperken.
I know parliamentary is dear, and therefore I shall use few words.
kostbaar (also: duur, prijzig, dure)
Het was altijd al een complex en kostbaar goed.
It's a difficult and expensive commodity, until now.
Het landbouwbeleid van de EU is veel te kostbaar.
The EU's agriculture policy is far too expensive.
De beoogde procedure 3 a) lijkt ons duidelijk omslachtig, kostbaar en soms moeilijk uitvoerbaar.
The Procedure 3a suggested seems to us quite obviously cumbersome, expensive and sometimes difficult to implement.
kostbaar (also: zeldzaam)
Bedreigde dieren en habitats zijn een kostbaar en onvervangbaar goed.
Endangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
Dit is te kostbaar om een speeltje van rijke westerse toeristen te worden.
That is too precious to become the plaything of wealthy, western tourists.
De gezondheid van onze burgers is een uiterst kostbaar goed.
The health of our citizens is extremely precious.
kostbaar (also: duur, prijzig)
volume_up
pricey {adj.}
kostbaar (also: duur, kostbare, waardevol, prijzig)
Schoon water wordt langzaam maar zeker schaars, even kostbaar en zeldzaam als diamanten.
Slowly but surely, clean water is becoming a scarce and valuable commodity, as rare as diamonds.
Ik vind de mensenrechten te kostbaar om ze als vehikel voor welke ideologie dan ook te misbruiken.
Human rights are too valuable to be used, and abused, as a vehicle for ideologies.
Die grond is nu te kostbaar voor bovengronds parkeren.
That land is more valuable than just surface parking lots.

Context sentences for "kostbaar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet Stabiliteits- en groeipact is en was een kostbaar goed voor de Economische en Monetaire Unie.
The Stability and Growth Pact has been and remains extremely important for Economic and Monetary Union.
DutchWillen controles effectief zijn, dan zijn deze kostbaar.
If the controls are to be effective, they will involve costs.
DutchZiekten voorkomen is immers veel minder kostbaar en het is gezonder dan ziekten achteraf behandelen.
Preventing diseases costs less and is better in terms of health than treating them once they have developed.
DutchNaar water boren om cola te maken vlakbij een dorpsboerderij is niet illegaal, maar wel kostbaar voor de gemeenschap.
If you drill water to make coke near a village farm, that's not illegal, but yes, it costs the community.
DutchZeer kostbaar voor de Europese begroting.
This is taking a huge chunk out of the European budget.
DutchDe argumenten tegen deze maatregelen waren vooral van financiële aard, in die zin dat het kostbaar zou zijn voor ondernemingen.
The arguments against these measures have mainly been financial in the sense that the measures would cost companies money.
DutchVoor mijn land, Finland, wordt dit voorstel zeer kostbaar, want wij hebben lang geleden al aanzienlijke besparingsmaatregelen genomen.
This proposal will cost my country a lot of money, as we drew up a list of considerable savings measures a long time ago.
DutchWaarschijnlijk duurt het aanpassen van de nationale wetgeving zo lang omdat dit kostbaar, gecompliceerd en vaak improductief is.
The delays in the adaptation of national legislation may well be due to the expense and tedium involved, as well as the fact that the process is often unproductive.
DutchNog even terugkomend bij de mousserende wijnen: het is terecht dat we ook zorgvuldig zijn bij het kiezen van het jasje waarin zo'n kostbaar produkt gegoten wordt.
Moving on to sparkling wines, we are also right to be concerned about the constitution of a product that is held in such high regard.