"lafheid" English translation

NL

"lafheid" in English

volume_up
laf {adj.}
volume_up
laf {adv.}

NL lafheid
volume_up
{de}

lafheid (also: lafhartigheid)
Uit lafheid ten opzichte van de USSR of uit inschikkelijkheid?
Was this out of cowardice in the face of the USSR or was it due to complacency?
Gebrek aan realisme tegenover het fundamentalisme is synoniem met lafheid en berusting.
Angelism in the face of fundamentalism is synonymous with cowardice and abdication.
Politieke lafheid bestaat en daar kan je niks tegen doen.
Political cowardice does exist, and there is nothing to be done about it.

Context sentences for "lafheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe regeringen die u steunen, uit lafheid of uit ideologische overwegingen, zijn dat ook.
The governments which, through spinelessness or ideology, support you are also responsible.
DutchDeze lafheid van de Raad kan op dergelijke zo belangrijke terreinen als gezondheid en epidemiebestrijding mensenlevens kosten.
On a serious issue such as health and epidemiology, this faint-heartedness on the part of the Council can cost lives.
DutchIk zou zelfs zeggen dat dit in het verleden een alibi is geweest voor lafheid, niet alleen voor Europa maar ook voor de mediterrane partnerlanden.
In fact, I will go further and say that, in the past, the peace process has served as an excuse for both Europe and for the Mediterranean partners not to be more courageous.
DutchWij geven toe dat onze opeenvolgende nationale regeringen schuld hebben, dat zij de zaken onzorgvuldig hebben beheerd en blijk hebben gegeven van lafheid ten aanzien van de problemen.
Of course, we recognize the responsibility of our successive national governments with regard to their negligence and slackness in facing up to the problems.
DutchZij zijn een uiting van politieke lafheid, capitulatie, veronachtzaming van alle gevechten waarmee de vrouw haar recht om over haar eigen lichaam te beschikken, kon versterken.
It is indicative of political cowardliness, capitulation and the renunciation of all the struggles which have helped to increase women's rights over their own bodies.