"landstaal" English translation

NL

"landstaal" in English

See the example sentences for the use of "landstaal" in context.

Dutch-English dictionary

Context sentences for "landstaal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchDe historische wit-rood-witte Wit-Russische vlag is verboden en Russisch fungeert als officiële landstaal.
The historic white-red-white Belarussian flag is banned and Russian is the official national language.
DutchZij maken programma's van hoge kwaliteit in de eigen landstaal die de inheemse cultuur weerspiegelen.
Public service broadcasters make programmes of high quality in indigenous languages reflecting indigenous cultures.
DutchBovendien heb ik haar in de landstaal van de vertegenwoordiger van de Raad gesteld en zou ik graag een antwoord krijgen.
Moreover, I have put this question in the national language of the Council’ s representative, and a response would be appreciated.
DutchNu 40 en volgend jaar 46 miljoen inwoners van EU-lidstaten bedienen zich van een andere taal dan de officiële landstaal.
There are currently 40 million EU citizens who speak a language other than the official national language, and next year they will total 46 million.
DutchHet rekening houden met minderheidstalen in de programma's is nodig, ook als het gaat om talen die alleen maar buiten de Unie landstaal zijn.
The programmes must take account of minority languages, even if they are languages that are only the official language outside the Union.
DutchIn de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld in een museum in het Engels een andere, hogere, toegangsprijs wordt opgegeven dan in de landstaal.
In practice, this is done by showing a higher price for entry to a museum in the English language price list than in the price list written in the local language.