"langs" English translation

NL

"langs" in English

NL langs
volume_up
{adverb}

langs
volume_up
along {adv.}
We zijn geëvolueerd, al even lang, maar langs verschillende wegen.
We've been evolving just as long, just along different paths.
Ze worden alleen via hun bekende anatomische pad langs de vasculatuur gevolgd.
They are traced just by their known anatomical path along vasculature.
In gewoon Nederlands heet dat het oprichten van geluidsschermen langs autowegen.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
langs (also: even, als, zo, naar)
volume_up
as {adv.}
volume_up
past {adv.}
Als de eerste kogel langs je hoofd suist, vliegen politiek en al die shit...... zo het raam uit.
Once that first bullet goes past your head, politics and all that shit...... just goes right out the window.
Beste collega Haarder, de " Prestige " is langs Kopenhagen gevaren.
Mr Haarder, the Prestige sailed past Copenhagen.
Welnu, in gassen bewegen atomen zo snel langs elkaar dat ze niet kunnen aankoppelen.
Well, in gasses, atoms move past each other so fast that they can't hitch up.
langs (also: omhoog, mee, met ... omhoog)
volume_up
up {adv.}
Want een vrouw komt langs -- je ziet het aan het eind van de video -- ze komt langs.
Because this woman comes up -- you see at the end of the video -- she comes up.
Ik kwam net langs om mijn eer te betuigen... en hier ben je weer, neergeschoten en alles.
Well, just came by to pay my respects... and here you are getting all shot up again.
Hij is bekend voor zijn vrachtwagens waarmee hij de bijen langs de kust vervoert.
And he has a history of these trucks, and he's moved these bees up and down the coast.
langs (also: voorbij)

Context sentences for "langs" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZeer lange tijd bleef langs beide kanten de samenwerking het voorrecht van enkelen.
For a very long time on both sides cooperation remained the priority of a few.
DutchWe zullen een scherm maken dat zowel langs de voor- als de achterzijde verlicht wordt.
Now, what we're doing is, we're doing one that will be both frontlit and backlit.
DutchEen procent korting op de landbouwuitgaven langs alle lijnen kommt nicht in Frage.
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
DutchLaat ik de verschillende punten in de mij resterende tijd proberen langs te lopen.
Allow me to outline the various points in the remaining time that is allocated to me.
DutchWe waren zes maanden in Thailand, zonder één woord.. en nu geeft ie er ons van langs...
Dude's gone six months in Thailand without a word and now he's busting our chops.
DutchEr is ruime gelegenheid voor olie en vuil water om er langs achteren in te komen.
There is ample opportunity for oil and dirty water to get in behind them.
Dutch." ~~~ En ze gingen hardop langs alles wat we verwerkt hadden.
And there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
DutchLangs dezelfde weg worden jaarlijks ook meer dan 200 miljoen passagiers vervoerd.
More than 200 million passengers a year are also transported in this way.
Dutch" Niet langs de huizen lopen, er zou een bloempot op je hoofd kunnen vallen!
'Do n't walk near blocks of flats or something might fall on your head! '
DutchHier lijkt het ijs te leven, de wind die er langs streelt geeft het een stem.
Here, the ice seems a living presence. ~~~ The wind that rubs against it gives it voice.
DutchKan de Raad aangeven of de langs de route gelegen landen daarvan in kennis zijn gesteld?
Can the Council confirm that notification has been given to states en route?
DutchOp 4 november ontwikkelde Michelle zich tot een orkaan, die over Cuba en langs Jamaica trok.
On 4 November, Michelle became a hurricane that crossed Cuba and touched Jamaica.
DutchDe warmte van haar lichaam, de tranen langs haar roze wangen: ik begon te huilen.
And the warmth of her body and the tears rolling down her rosy cheeks, and I started to cry.
DutchWe gaan langs verschillende knooppunten van de golf, die deze kant op bewegen.
We're going through different nodes of the wave, coming out this way.
DutchKerken werden ontheiligd, er werd op kruizen en heiligenbeelden langs de weg geschoten.
Churches were desecrated, roadside crosses and holy statues were shot at.
DutchOnduidelijk is echter, langs welke weg ze van de een naar de ander gekomen zijn.
It is unclear, however, how they are passed from one to the other.
DutchHet mag niet zo zijn dat daarginds talloze organisaties langs elkaar heen werken.
We cannot have countless organizations working there side by side.
DutchOok langs die weg zullen wij onze bijdrage leveren aan de strijd tegen het terrorisme.
By doing so, we will be able to make our own contribution to the fight against terrorism.
DutchHoe zit het met de verkoop op het land, langs de weg, op de weekmarkt?
What is the position for sales in the field, at the roadside or at the weekly market?
DutchDat heeft langs de Atlantische kust interessante experimenten opgeleverd.
This is how very promising experiments on the Atlantic coast came about.