"Leiden" English translation

NL

"Leiden" in English

EN

"Leiden" in Dutch

NL

NL Leiden
volume_up
{proper noun}

1. geography

Leiden
volume_up
Leiden {pr.n.}
Leiden
volume_up
Leyden {pr.n.}

Synonyms (English) for "Leiden":

Leiden
English

Context sentences for "Leiden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZo zullen Kyoto en Bonn dan leiden tot een innovatie die haar weerga niet kent.
In this way, Kyoto and Bonn will culminate in an unparalleled burst of innovation.
DutchNu blijkt echter dat twee van de verslagen tot ernstige problemen zullen leiden.
We now find, however, that two of the reports are giving us serious problems.
DutchIn het geval van Renault is ook gebleken dat dat tot een goed resultaat kan leiden.
In the case of Renault, it has transpired that this can have a positive outcome.
DutchManieren die tot volledige humaniteit leiden zijn echter nog niet uitgevonden.
However, no-one has come up with a system that does not cause at least some pain.
DutchDe Commissie heeft zich daar bij haar werkzaamheden voortdurend door laten leiden.
These principles have certainly guided the work of the Commission at all times.
DutchDit initiatief zou kunnen leiden tot een duidelijk geval van handelsdiscriminatie.
This initiative could give rise to a situation of clear commercial discrimination.
DutchDat zou tot een oplossing leiden waar naar mijn idee iedereen vrede mee kan hebben.
We would then have a solution that would, I believe, be acceptable to everyone.
DutchPolitici moeten zich niet laten leiden door de eigen dynamiek van het kapitaal.
We politicians must not let ourselves be governed by the momentum of capital.
DutchIk zou drie dingen willen zeggen die moeten leiden tot een open debat met u allen.
I have three things to say in the interests of having a frank debate with you.
DutchZij mogen niet leiden tot nog meer ingewikkelde procedures en bureaucratie.
They should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
DutchRepressie en honger leiden ertoe dat tienduizenden naar China zijn gevlucht.
Repression and hunger mean that tens of thousands of people have fled to China.
DutchDus als we ons laten leiden door het nieuws, dan zijn de VS net als Zimbabwe, toch?
So if news is anything to go by, the U.S. is right there with Zimbabwe, right?
DutchDat zou leiden tot pressie voor een beter beleid in de Verenigde Staten en Australië.
It would create pressure for better politics in the United States and Australia.
DutchDat zou tenminste een interessanter ideaal zijn dat tot meer rijkdom zou leiden.
That would at least be a more interesting ideal, yielding greater richness.
DutchStelt u zich eens voor tot wat voor ontwikkelingen dat eventueel zou kunnen leiden!
You can just imagine the way things might develop for us under certain conditions!
DutchU zult begrijpen dat dat voor de nodige kritiek van de vervoersbedrijven zal leiden.
So you can understand why the transport operators are rather critical of that.
DutchMeer EU-financiering hoeft daarom niet te leiden tot een hogere belastingdruk.
Increased EU funding need not, therefore, result in an increased tax burden.
DutchGeldgebrek mag niet leiden tot het langer openhouden van verouderde centrales.
A lack of funds should not mean that obsolete stations are kept open longer.
DutchWe kampen met problemen, maar problemen leiden tot een nieuw begin, een renaissance.
We have difficulties, but out of difficulties comes a rebirth, a renaissance.
DutchEen grotere markt leidt tot meer zaken en meer zaken leiden tot meer banen.
A bigger market generates more business and more business generates more jobs.