"leidmotief" English translation

NL

"leidmotief" in English

NL leidmotief
volume_up
{het}

leidmotief
Een ander leidmotief van het vijfde kaderprogramma moet duurzame ontwikkeling zijn.
Another leitmotif of the Fifth Framework Programme has to be sustainable development.
De werkgelegenheid zou het leidmotief van dit debat kunnen zijn.
'Jobs R Us ' might be the leitmotif of this debate.
Het zou jammer zijn als we het leidmotief u201Cwe komen niet verder, want de Raad ligt dwarsu201D, weer uit de kast moeten halen.
It would be a great shame if we had to return to the leitmotif of 'we cannot go any further, the Council is standing in the way '.
leidmotief
Dat zou het leidmotief kunnen zijn van het voortreffelijk verslag dat mevrouw Mann zopas heeft voorgesteld en waarover wij ons vandaag moeten uitspreken.
That could be the leitmotiv of Mrs Mann's excellent report, which she has just presented to us and which we now have to come to a decision on.

Context sentences for "leidmotief" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet derde leidmotief van ons standpunt komt overeen met de aloude overtuigingen van de Fractie van de Europese Volkspartij.
Our third principle is in line with the unchanging beliefs of the PPE-DE Group.
DutchTen vierde, een leidmotief van de Europese bevordering van het onderzoek is het stimuleren van de zogenaamde Europese toegevoegde waarde.
Fourthly, a central idea of European research promotion is the encouragement of so-called 'European added value '.
DutchVervolgens keert tot viermaal toe het liberale leidmotief terug van de open markteconomie die zich kenmerkt door vrije mededinging.
On four occasions, there subsequently recurs the liberal theme of an open market economy characterised by free competition.