"maand" English translation

NL

"maand" in English

EN
EN

NL maand
volume_up
{de}

1. general

maand
volume_up
month {noun}
Deze maand de havenrichtlijn, volgende maand de " Bolkestein"-richtlijn...
This month, it is the port services directive and, next month, it will be the ‘ Bolkestein’ Directive.
Grotere pakken aan het begin van de maand, kleinere pakken aan het eind van de maand.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Dergelijke informatie wordt ten minste eenmaal per maand openbaar gemaakt.
This information will be published at least once a month.

2. poetic

maand
volume_up
moon {noun} [poet.]
Als jullie deze slag willen winnen, moet je binnen een maand terug zijn.
lf you want to win this battle, you must return before the next moon.

Context sentences for "maand" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDeze keer stel ik binnen een maand voor de tweede keer eigenlijk dezelfde vraag.
Last time Council might have claimed it lacked notice of that question.
DutchWe kunnen ervan uitgaan dat de beslissing eind deze maand zal worden genomen.
It may be assumed that the decision will be taken towards the end of June.
DutchTweeënhalve maand geleden hebt u de Commissie kwijting verleend voor de begroting 1997.
Two and a half months ago, you granted the Commission discharge for the 1997 budget.
DutchWaarom kost het vier en een halve maand om een onderzoeksmissie op touw te zetten?
Why does it take four and a half months to send a fact-finding mission?
DutchWe zullen de maand december afwachten en kijken hoever deze discussie ons dan brengt.
We shall wait until December and see how far we get with this discussion.
DutchDe vorige maand heeft Polisario de laatste Marokkaanse krijgsgevangenen vrijgelaten.
In August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.
DutchDat hebben wij in de afgelopen maand januari gedaan en dat zullen wij ook nu doen.
We would not do it in January of this year and we will not do it now.
DutchEen paar maand geleden werd ze opgepakt op de straat door drie oudere mannen.
A few months ago she was picked up on the street by three older men.
DutchZe waren even goed als de baby's in Taiwan die 10 en een halve maand hadden geluisterd.
They were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10-and-a-half months.
DutchVanaf medio volgende maand komt de Paritaire Vergadering ACS-EU bijeen.
The ACP/ EU Joint Parliamentary Assembly will take place as of mid-March.
DutchEr is al gezegd dat de toestand de jongste twee maand voortdurend verergerd is.
It has already been said that the situation has gradually deteriorated over the past two months.
DutchWanneer kunnen wij een voorstel van u verwachten en kan dat nog in de maand januari?
When can we expect a proposal from you, and is it possible that that will take place in January?
DutchWat belangwekkend is, is dat er na een paar maand dit gebeurt.
Interestingly enough, you give them a few months, and this is what happens.
DutchVoor zijn artikels in die krant werd hij tot 14 jaar en 10 maand gevangenisstraf veroordeeld.
For his articles in that paper he was sentenced to imprisonment for 14 years and 10 months.
DutchIk zou graag zien dat november blijvend de maand van wisseling wordt.
I would like to see November become the permanent changeover date.
DutchDat is waar wij mee bezig zijn geweest in de maanden voorafgaand aan de maand mei.
That is what we were doing during the months before May.
DutchIk wil hier graag vertellen van een voorval dat ik tweeënhalve maand geleden heb meegemaakt.
Here, I would like to narrate a story to you that I witnessed about two and a half months ago.
DutchDe afgelopen maand september heb ik er met u eigenlijk voor de eerste keer over gesproken.
In fact, I stood before you for the first time last September.
DutchMet andere woorden, wij zullen tweeëneenhalve maand de tijd hebben om een inhoudelijk debat te voeren.
This means we shall have two-and-a-half months in which to conduct an in-depth debate.
DutchVoor ons allen begon die reis in de scheepswerven van Gdansk, halverwege de maand augustus in 1980.
For all of us, that road started in the shipyards of Gdansk in the middle of August 1980.