"marxistische" English translation

NL

"marxistische" in English

See the example sentences for the use of "marxistische" in context.

Context sentences for "marxistische" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit is geen socialisme meer, dit zijn onvervalste marxistische denkbeelden.
This goes beyond socialism, this is pure Marxism.
DutchDeze overjarige marxistische standpunten die de Groenen geadopteerd hebben, zijn bijna niet meer om aan te horen.
The old-fashioned Marxist attitudes the Greens have adopted can hardly be tolerated today.
DutchDit is een typisch marxistische benadering.
DutchVoorzitter, kapitalistische, oligarchische families en romantische, revolutionaire, marxistische elites hebben Nicaragua arm gemaakt.
Mr President, capitalist, oligarchic families and romantic, revolutionary Marxist elites have impoverished Nicaragua.
DutchHoeveel jaar is de marxistische dictator Mugabe nu al bezig met zijn racistisch beleid jegens de blanke boeren in zijn land?
For how many years now has the Marxist dictator Mugabe been carrying on with his racist policies against his country ’ s white farmers?
DutchWie kan nu nog twijfelen aan de juistheid van de marxistische stelling dat oorlog in de aard ligt van het kapitalisme, en zeer zeker van het imperialisme?
Who today can dispute the Marxist tenet that war is in the nature of capitalism and, even more so, in the nature of imperialism?
DutchDe marxistische dictator Allende had het land geruïneerd, de vrachtwagenchauffeurs waren in staking en zelfs de huisvrouwen kwamen in opstand.
The Marxist dictator Allende had ruined the country, which, following the lorry-drivers strikes, was experiencing a revolt among housewives.
DutchZoals dat altijd gaat met marxistische extremisten, of we het nu hebben over Castro of Sinn Fein, profiteren zij van de concessies en gaan zij vervolgens op de oude voet verder.
As ever with Marxist extremists, be they Castro or Sinn Fein, they simply pocket the concessions and carry on regardless.
DutchDe commissie moet controleren in hoeverre deze schoolboeken door marxistische standpunten waardeloos geworden zijn, zoals de neo-fascisten die in Latium de regering vormen zeggen.
The committee is to ascertain the extent to which these texts are influenced by Marxism - as the neo-fascists who are in power in Lazio say.
DutchVan het collectivistische of marxistische Europa waar sommigen overduidelijk naar terugverlangen kan naar mijn idee beslist niet hetzelfde worden gezegd.
Collectivist or Marxist Europe, about which some people are clearly nostalgic, certainly cannot, in my view, offer the same track record as what is known as liberal Europe.
DutchHet zegt veel over de totalitaire en marxistische realiteit op Cuba, die schuilgaat achter een democratische façade, dat Sinn Fein/IRA er een vertegenwoordiger heeft.
It is a telling insight into the totalitarian and Marxist reality, which lurks behind its democratic facade, that Sinn Fein/ IRA maintains representation in Cuba.
DutchDe heer Donnelly schijnt nog steeds van het oude marxistische principe uit te gaan dat de socialistische partij altijd gelijk heeft en iedereen die daarvan afwijkt dus ongelijk krijgt.
Mr Donnelly appears still to abide by the old Marxist principle that the Socialist Party is always right and anyone who disagrees with this is wrong.
DutchNu was, zoals velen van jullie zich misschien kunnen herinneren, de Rode Brigades een terroristische, Marxistische organisatie die zeer actief was in Italië van de jaren 60 tot midden jaren 80.
Now, as many of you may remember, the Red Brigades was a terrorist, Marxist organization which was very active in Italy from the 1960s until the mid-1980s.
DutchHun opvolgers doen vandaag de dag precies hetzelfde met de laatste grote marxistische dictatuur op aarde, door de doden van Tiananmen en de heropvoedingskampen te vergeten.
Their successors are today acting in the same manner in relation to the last great Marxist dictatorship on the planet, by forgetting the deaths on Tiananmen Square and the rehabilitation camps.

Other dictionary words

Dutch
  • marxistische

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.