"merkwaardige" English translation

NL

"merkwaardige" in English

EN

NL merkwaardige
volume_up
{adjective}

merkwaardige (also: resterend, onregelmatig, vreemd, gek)
volume_up
odd {adj.}
Mijnheer de Voorzitter, dit verslag heeft een merkwaardige weg achter zich.
Mr President, this report has had a rather odd journey.
Ik vind dit op zijn zachtst gezegd een merkwaardige gang van zaken.
This way of doing things seems rather odd to me.
Dat zou natuurlijk een heel merkwaardige indruk maken.
That would naturally make a very odd impression.

Context sentences for "merkwaardige" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Commissie heeft haar tekst herwerkt en heeft een zeer merkwaardige inval gehad.
The Commission has redrafted its paper and has now come up with a very peculiar idea.
DutchHet merkwaardige is dat niemand openlijk zo'n superstaat bepleit.
The remarkable thing is that nobody is openly advocating a superstate such as this.
DutchBovendien hebben we hiernaast te maken met allerlei, enigszins merkwaardige gezondheidsclaims.
In addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
DutchIs hier geen sprake van een gespleten persoonlijkheid en een merkwaardige schizofrenie?
Is this not a case of split personality and a peculiar schizophrenia?
DutchIk ben dan ook bang dat wij uiteindelijk bij die merkwaardige rendez-vousclausule uit zullen komen.
My fear is that we will then end up with this peculiar ‘ rendezvous clause’.
DutchVerder zijn we voor de afschaffing van de merkwaardige uitzonderingsregeling die Griekenland heeft voor tabak.
Moreover, we wish to abolish the peculiar tobacco derogation granted to Greece.
DutchMevrouw de Voorzitter, dit kan een merkwaardige kwestie voor ons in het Parlement lijken.
Madam President, this may appear to be a rather out-of-the-way issue for us in the European Parliament.
DutchIs deze toegang nog steeds uitgesloten door een zeer merkwaardige interpretatie van de zogenaamde " Jones Act ".
Is that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act '?
DutchMijnheer de Voorzitter, de bevolking in Noord-Ierland wordt geconfronteerd met merkwaardige tegenstrijdigheden.
Mr President, today the people of Northern Ireland see a strange irony.
DutchHet ligt dus niet aan de leden die niet meer aanwezig zijn, maar aan de enigszins merkwaardige regels.
This is not due to the Members who are no longer here but to the rules which are a little strange.
DutchVoorzitter, collega's, commissaris, laten we wel wezen, we bevinden ons in een ietwat merkwaardige situatie.
Mr President, Commissioner, if we are honest, we find ourselves in a somewhat unusual situation.
DutchWat je ziet als je het uitzet op deze nogal merkwaardige manier, is dat iedereen op dezelfde lijn ligt.
And what you see if you plot it in this slightly curious way is that everybody lies on the same line.
DutchIk zou echter iedereen willen aanraden om dit merkwaardige begrip " post-Nice " of " na Nice " overboord te gooien.
I would advise each and everyone of us to get away from this strange 'post-Nice ' concept.
DutchHet is een merkwaardige resolutie die we hier behandelen.
The resolution we are debating is really quite remarkable.
DutchTenslotte, wij verkeren in een hele merkwaardige positie.
Lastly, we find ourselves in a very strange position.
DutchWant nu krijgen we te maken met een merkwaardige situatie.
Because now we are dealing with a strange situation.
DutchWaar komt deze merkwaardige combinatie van integratie en teloorgang van het verdedigingsinstinct vandaan?
How strange that the Commission should lose its instinct for self-preservation just as Europe is integrating.
DutchHier is toch sprake van een merkwaardige tegenstrijdigheid.
But there is a very strange contradiction here.
DutchWe bevinden ons vandaag in een merkwaardige situatie.
We find ourselves today in a curious situation.
DutchDus was een het absoluut merkwaardige ervaring.
So, it was this absolutely remarkable experience.