"met dank aan" English translation

NL

"met dank aan" in English

volume_up
met dank aan [example]
NL

met dank aan [example]

volume_up
met dank aan
We gaan een stap verder en bekijken een zeer complex probleem, met dank aan de regering van de VS.
So let's switch gears and look at a really complex problem courtesy of the U.S. government.

Similar translations for "met dank aan" in English

met adverb
met preposition
met conjunction
English
dank noun
dank interjection
English
danken verb
English
aan adverb
aan preposition

Context sentences for "met dank aan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchVoorzitter, dit betekent dat ik - met dank aan de rapporteur - het verslag kan steunen.
This means that I can give the report my support - and the rapporteur my gratitude.
DutchMet dank aan de rapporteur en de collega's met wie we samengewerkt hebben.
I should like to thank the rapporteur and the fellow MEPs with whom we have cooperated.
DutchArbeiders uit Letland zijn nu werkloos met dank aan de Zweedse vakbonden.
Now Latvian workers are out of a job thanks to the Swedish trade unions.
DutchDaarom wil ik het vragenuur afsluiten, met dank aan de heer Seixas da Costa voor zijn aanwezigheid.
We will therefore conclude questions to the Council and thank him for being here.
DutchMet dank aan de rapporteur voor het vele goede werk.
Many thanks to the rapporteur for his excellent work.
DutchDank u wel en met dank aan H.C. Andersen uit Denemarken.
My thanks to you and to Hans Christian Andersen.
DutchDe Europese Commissie heeft ettelijke voorstellen van ons Parlement overgenomen - met dank aan commissaris Flynn.
All the suggestions of our Parliament were accepted by the European Commission - thanks to Commissioner Flynn.
DutchMet dank aan het secretariaat van mijn commissie en mijn medewerkers voor het vele werk dat is verricht, wil ik afsluiten.
I would like to conclude by thanking my committee and my colleagues for all the work which has been done.
DutchNu wordt die vergelijking omgedraaid, in feite wordt een halve ton CO2 opgeslagen met dank aan het recept van de koraal.
Now it's reversing that equation, and actually sequestering half a ton of CO2 thanks to the recipe from the coral.
DutchMet dank aan landbouwsubsidies, de fijne samenwerking tussen de agribusiness en het Congres, werden soja, graan en vee koning.
Thanks to farm subsidies, the fine collaboration between agribusiness and Congress, soy, corn and cattle became king.
DutchMet dank aan de Commissie en de WTO zullen zij nog meer jonge kinderen kunnen dwingen op de suikerrietplantages te werken.
Thanks to the Commission and the WTO, they will be able to force more young children to work on the sugar-cane plantations.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, met dank aan Oostenrijk: bondskanselier Schüssel en zijn orkest zijn deskundigen op het gebied van Europese zaken.
Mr President, my thanks go to Austria; Chancellor Schüssel and his orchestra are knowledgeable in EU-related matters.
DutchMet dank aan Brussel!
DutchWe werden gekoppeld, met dank aan een paar TEDsters: [onduidelijk] Cheryl Heller en Andrew Zolli, die ons in contact brachten met deze geweldige Afrikaanse vrouw.
This was a matchmaking thanks to a couple of TEDsters: [unclear] Cheryl Heller and Andrew Zolli, who connected me with this amazing African woman.
DutchMevrouw de Voorzitter, met excuses voor dit lange betoog over een belangrijk onderwerp en met dank aan de rapporteurs beëindig ik hiermee de inbreng van de Commissie.
Madam President, I must apologise for talking at such great length about this very important issue, and I should like to conclude by thanking the rapporteurs.