"naar analogie van" English translation

NL

"naar analogie van" in English

NL naar analogie van
volume_up
{adverb}

naar analogie van
De weging van elke nationale centrale bank in de verdeelsleutel wordt berekend naar analogie van artikel 29, lid 1, en in overeenstemming met artikel 29, lid 2.
Each national central bank's weighting in the capital key shall be calculated by analogy with Article 29(1) and in compliance with Article 29(2).
naar analogie van
De weging van elke nationale centrale bank in de verdeelsleutel wordt berekend naar analogie van artikel 29, lid 1, en in overeenstemming met artikel 29, lid 2.
Each national central bank's weighting in the capital key shall be calculated by analogy with Article 29(1) and in compliance with Article 29(2).

Similar translations for "naar analogie van" in English

naar adjective
naar adverb
English
naar preposition
analogie noun
van adverb
English
van preposition

Context sentences for "naar analogie van" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNaar analogie van de IPPC-richtlijn is er eveneens een informatieplicht voor exploitanten ingevoerd.
Also in line with the IPPC directive, requirements for operators to provide information have been introduced.
DutchEr zullen bijkomende regels inzake traceerbaarheid moeten worden aangenomen op basis en naar analogie van de eerder aangenomen wetgeving.
More rules concerning traceability will be adopted, supported by, and in line with, the previously adopted legislation.
DutchHet resultaat zijn werkloze havenarbeiders en goedkope havens naar analogie van de goedkope vlag waaronder sommige schepen varen.
The consequence will be unemployed port workers, together with ports of convenience consonant with our now seeing ships sailing under flags of convenience.
DutchDe intergouvernementele conferentie moet vervangen worden door een conventie, naar analogie van de conventie voor het Handvest van de grondrechten.
These conferences should be replaced by a convention, similar to the one that was established to draw up the Charter of Fundamental Rights.
DutchIs de implicatie dat in alle lidstaten hetzelfde nummer voor noodgevallen moet worden ingevoerd, naar analogie van het nummer van de brandweer of van de politie?
Does it involve having the same emergency number in all the Member States on the model of the fire service or the police force?
DutchDe EU moet een kader voor gemeenschappelijke normen op dit terrein bieden, waarbij de lidstaten zich kunnen aansluiten, naar analogie van de Schengenovereenkomst.
The EU should offer a framework for common standards within this area, to which the Member States can subscribe, rather as happens with the Schengen Agreement.
DutchVele stemmen, vooral in het Parlement, gaan op voor een open forum naar analogie van de conventie die vorig jaar het Handvest voor de grondrechten heeft uitgewerkt.
Many people, especially here in Parliament, have proposed that we should use an open forum similar to the convention that drew up the Charter of Fundamental Rights last year.