"naar beneden" English translation

NL

"naar beneden" in English

EN

NL naar beneden
volume_up
{adverb}

naar beneden (also: beneden, omlaag, neer, omver)
volume_up
down {adv.}
Hier is de echte Flyfire die naar beneden gaat om een regelmatige rooster te vormen.
Here is the real Flyfire control and going down to form the regular grid as before.
Een paar jaar geleden stond ik in een lift in Philadelphia op weg naar beneden.
But some years ago I was on an elevator in Philadelphia, coming down.
Het klimmateriaal wat we vonden - Wie dat naar beneden heeft gebracht heeft een weg gemarkeerd.
The climbing gear we found - whoever brought that down here marked their route.

Similar translations for "naar beneden" in English

naar adjective
naar adverb
English
naar preposition
beneden adverb
beneden preposition

Context sentences for "naar beneden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn beide gevallen zullen wij, als we niet oppassen, naar beneden toe nivelleren.
In both cases, unless we are careful, we shall see a lowering of standards.
DutchGenetici weten dit, maar sindsdien werd het aantal elk jaar naar beneden bijgesteld.
Geneticists will know this, but every year since, it's been revised downwards.
Dutch-- Voorzitter, ik zal proberen klaar te zijn voor het dak naar beneden komt.
Madam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses.
DutchHet loon van de commissarissen moet ook naar beneden vooraleer er nieuwe benoemd worden.
The salaries of Commissioners should also be reduced before appointments are made.
DutchDe kredieten voor betalingen zijn echter met 300 miljoen euro naar beneden bijgesteld.
The appropriations for payments have, however, been adjusted downwards by EUR 300 million.
DutchDe huidige nationale bedragen kennen extremen, zowel naar boven als naar beneden.
The present national figures include extremes of high and low.
DutchWij zijn van mening dat het aantal begrotingslijnen naar beneden moet.
We are of the opinion that the number of budget lines must be reduced.
DutchHet is als duiken in een koraalrif, behalve dat je naar boven gaat in plaats van naar beneden.
It's like scuba diving into a coral reef, except you're going upward instead of downward.
DutchDoe je schilden naar beneden en sta me toe naar jouw schip te transporteren.
Lower your shields and allow me to transport you to my ship.
DutchIk geloof dat we een zekere convergentie naar beneden toe hebben kunnen verwezenlijken.
I think that we have detected a certain convergence downwards.
DutchEigenlijk kan men alleen nog asiel krijgen door met een parachute boven Europa naar beneden te springen.
The only way to get asylum here will be to jump out over Europe with a parachute.
DutchJe kiest ervoor dat je naar beneden wilt gaan of een wandeling gaat maken.
You decide when you want to go downstairs or go for a walk.
DutchHet zou mooi zijn als dit percentage in de toekomst naar beneden gaat.
It would be nice if we could reduce this percentage in future.
DutchLater in het jaar kreeg de heer Nielson te horen dat de prijzen opnieuw naar beneden zouden gaan.
And then later in the year Mr Nielson was told they were going to lower them all over again.
DutchWanneer Kleiber dit doet -- zag je de ogen, van beneden naar boven gaan?
When Kleiber does -- did you see the eyes, going from here?
DutchMoeten wij het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar beneden bijstellen?
Should we revise the common agricultural policy downwards?
DutchMet betrekking tot de landbouw stelt de Raad een bijstelling naar beneden voor van 288 miljoen euro.
With regard to agriculture, the Council proposes an adjustment downwards of EUR 288 million.
DutchEén van de problemen met sulfaten is dat ze snel naar beneden komen.
One of the problems with sulfates is they fall out quickly.
DutchAls we tegen deze amendementen stemmen, betekent dat dat we de milieuambities naar beneden bijstellen.
Voting against these amendments would be tantamount to lowering our environmental ambitions.
DutchUit allerlei verslagen van de Commissie blijkt dat de nationale middelen een tendens naar beneden vertonen.
We have had reports from the Commission that national resources are tending to decline.